Üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışında uygulanması gereken KDV oranı.

Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı
27 Mart 2019
İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.
3 Nisan 2019

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu, 7.797 m² alanlı, tapu kayıtlarına göre arsa vasfında olan taşınmazın, ….. İcra Müdürlüğü tarafından satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.