İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.
3 Nisan 2019
İnternet Ortamında Verilen Hizmetler İçin Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı
19 Nisan 2019

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; 25.09.2018 tarihinde oto tamir ve bakım faaliyetiyle iştigal etmek üzere iş yeri kiraladığınız, iş yeri adına elektrik aboneliği tesis ettirebilmek için aynı tarih itibariyle kendi adınıza defter tasdik ettirerek vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunduğunuz, işe başlama başvurunuza istinaden 27.09.2018 tarihinde yapılan yoklamada iş yerinde henüz faaliyete başlamadığınızın tespit edilmesi üzerine mükellefiyetinizin açılış tarihi itibariyle (25.09.2018) terkin edildiği, gerekli eksikliklerin tamamlanmasını müteakip vergi dairesine yeniden işe başlama bildiriminde bulunduğunuz ve bu talebinize istinaden yapılan yoklama üzerine 05.10.2018 tarihi itibariyle adınıza mükellefiyet tesis edildiği anlaşılmış olup, 25.09.2018 tarihli işe başlama bildirimine istinaden açılan ancak faaliyete başlanmadığı gerekçesiyle aynı tarih itibariyle kapatılan mükellefiyet kaydının genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanma şartını ihlal edip etmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.