Haber Sirküleri

15 Nisan 2024

Sirküler 2024/43

  06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi olma kriterleri yeniden belirlendi.  
15 Nisan 2024

Sirküler 2024/42

  Yurt içi yerleşik gerçek kişiler,  31 Mart 2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz […]
3 Nisan 2024

Sirküler 2024/41

1 Nisan 2024    tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75 avans […]
29 Mart 2024

Sirküler 2024/40

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi  5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.  
19 Şubat 2024

Sirküler 2024/39

  Sorumlu sıfatıyla verilen KDV  Beyannamelerinin beyan ve ödeme süreleri ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü olarak  değiştirildi.  
19 Şubat 2024

Sirküler 2024/38

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler kur korumalı mevduat sisteminden 31.1.2024  tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan yabancı paralar için yararlanabileceklerdir.
19 Şubat 2024

Sirküler 2024/37

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 50)’de KDV tevkifatı ve KDV iade uygulamalarına ilişkin değişiklik ve açıklamalar yapıldı.
19 Şubat 2024

Sirküler 2024/36

Tebliğde Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde 7491 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
5 Şubat 2024

Sirküler 2024/35

559  No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  borsada rayici olmayan yabancı paraların, 31.12.2023   tarihinde yapılacak değerlemelerine esas kurları  ilan edildi.