Haber Sirküleri

2 Ekim 2019

Sirküler 2019/91

1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı indirildi.
2 Ekim 2019

Sirküler 2019/90

Vergi uygulamalarında gecikme zammı oranı aylık % 2’5 den % 2’ye indirildi.
25 Eylül 2019

Sirküler 2019/89

7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN’la getirilen “Turizm Payı” uygulaması 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlıyor.
17 Eylül 2019

Sirküler 2019/88

1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra […]
11 Eylül 2019

Sirküler 2019/87

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % […]
11 Eylül 2019

Sirküler 2019/86

75 seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.
16 Ağustos 2019

Sirküler 2019/85

Tütün içeren sigaralar ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünün asgari maktu ve maktu vergi tutarları arttırıldı.
15 Ağustos 2019

Sirküler 2019/84

Tebliğde engellilik sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER), Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt teslimi ve  ticari taşıtların yenilenmesinde geçici […]
5 Ağustos 2019

Sirküler 2019/83

VUK Genel Tebliğinde, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde […]