Haber Sirküleri

8 Temmuz 2020

Sirküler 2020/80

  1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 7,117.17 TL’ dir.
8 Temmuz 2020

Sirküler 2020/79

  ÖTV Kanununa ekli  III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde  yer alan kolalı gazozlar ve  alkollü içecekler  ile (B ) Cetvelinde yer alan  tütün mamullerinin  maktu ve […]
7 Temmuz 2020

Sirküler 2020/77

ÖZET   2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da […]
7 Temmuz 2020

Sirküler 2020/78

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda değişiklikler yapıldı.
7 Temmuz 2020

Sirküler 2020/76

Mali tatil 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanıyor.
3 Temmuz 2020

Sirküler 2020/75

509 No’lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e Bilet uygulamaları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlıyor.
3 Temmuz 2020

Sirküler 2020/74

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.
23 Haziran 2020

Sirküler 2020/73

T.C. Merkez Bankasınca .13 Haziran 2020    tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı değiştirildi.
23 Haziran 2020

Sirküler 2020/71

Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile  “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna […]