Şefafflık Raporu / 2012
9 Mayıs 2012
Şefafflık Raporu / 2017
10 Mayıs 2018

2013 Yılı Şeffaflık Raporu

Bu rapor 26.12.2012 Tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36.Maddesi hükmünce KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşlarının ilgili takvim yılına müteakip 3 ay içerisinde şeffaflık raporlarını hazırlamak zorunda olmaları nedeniyle düzenlenmiştir.

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
a member of International Practice Group

İlhan ALKILIÇ
Sorumlu Ortak Başdenetçi
(Yönetim Kurulu Başkanı)
31.03.2014

Bakış Yeminli Müşavirlik VE Bağımsız Denetim A.Ş. 2013 Yılı Şeffaflık Raporu

İçindekiler;

 • Hukuki Yapı Ve Ortaklar
 • Kilit Yöneticiler Ve Sorumlu Denetçiler
 • İçinde Bulunulan Denetim Ağının Hukuki Ve Yapısal Özellikleri
 • İlişkili Denetim Kuruluşları Ve Diğer İşletmeler İle Bu İlişkilerin Mahiyeti
 • Organizasyon Yapısı
 • Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri
 • Denetim Hizmeti Verilen Kayik’ler
 • Sürekli Eğitim Politikası
 • Bağımsızlık İlkesine Uyum
 • Gelirin Dağılımı
 • Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirme Esasları
 • Kalite Kontrol Sistemi
 • Diğer Hususlar

1) Hukuki Yapı Ve Ortaklar:

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Şirket) 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik hizmeti sunan bir denetim şirketidir. Şirketin merkezi Ege Plaza No:182/B 11 Kat D: 46 Balgat–Çankaya ANKARA adresindedir. Şirketin ayrıca İstanbul ve Gaziantep’de şubeleri bulunmaktadır. Kuruluş Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Kurumu ve T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan denetim yetki belgelerine sahiptir.

a) Ortaklar

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 31.12.2013 Tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeleri ve ortakları aşağıda yer almaktadır.

 Şirket Ortağının Adı Soyadı Şirket Sermayesindeki Pay Tutarı (TL) Şirket Sermayesindeki Pay Tutarı (%) Görevi
İLHAN ALKILIÇ 14.000,00 30 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YMM

ÜMİT ÖZER 11.500,00 23 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YMM

MEHMET KÖYCE 5.000,00 10 YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YMM

İRFAN VURAL 5.000,00 10 ORTAK

YMM

ALİ ŞEREF ACAR 4.000,00 8 ORTAK

YMM

MEHMET DEMİRBAŞ 5.000,00 10 ORTAK

YMM

ALİ RIZA GÖKTEPE 1.250,00 2,5 ORTAK

YMM

HALİL BAŞAĞAÇ 1.250,00 2,5 ORTAK

YMM

FİLİZ ŞEN 1.000,00 2 ORTAK

YMM

MURAT AKIN 1.000,00 2 ORTAK

YMM

FİKRİ EŞSİZ 1.000,00 2 ORTAK

YMM

2) Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler

a) Kilit Yöneticiler

Şirket ortaklarının tamamı Yeminli Mali Müşavir Unvanına Şirketin yönetim yapısı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı : İlhan ALKIIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı :Ümit ÖZER

Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet KÖYCE

b) Sorumlu Denetçiler

İlhan ALKILIÇ ,Ümit ÖZER ve Mehmet KÖYCE sorumlu denetçidir.

3) İçinde Bulunulan Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 2007 yılında PİCATREX grubunun üyesi olmuş ve Türkiye sınırları içersinde “PİCATREX” ismini kullanma hakkını elde etmiştir. Daha sonra “PİCATREX” grubu IPG (International Pratice Group) grubuna katılarak IPG adı altında faaliyetine devam etmiştir. Dolayısıyla bağlı bulunulan Uluslararası firma unvanını 2008 yılından itibaren IPG olmuştur. Merkezi Vaduz’da bulunan IPG tüm Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da üyeleri aracılığı ile uluslararası denetim, danışmanlık hizmeti vermektedir.

4) İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer İşletmeler İle Bu İlişkilerin Mahiyeti

Şirketimizle arasında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın, yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu veya şirketimizin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan diğer bağımsız denetim kuruluşu veya diğer işletme bulunmamaktadır.

5) Organizasyon Yapısı

Şirketimizin merkezi Ankara’da olup, İstanbul ve Gaziantep şubeleri bulunmaktadır. Organizasyonda yer alan çalışanlar ve denetim kadrosu aşağıdaki gibidir.

S.NO ADI- SOYADI ÜNVANI AÇIKLAMA
1  

İLHAN ALKILIÇ

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı KAYİK DAHİL
2  

ÜMİT ÖZER

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi Yönetim Kurulu  Başkan Yrd. KAYİK DAHİL
3 MEHMET KÖYCE YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi Yönetim Kurulu Üyesi KAYİK DAHİL
4  

İRFAN VURAL

YMM, Denetçi
5 ALİ ŞEREF ACAR YMM, Denetçi
6  

MEHMET DEMİRBAŞ

YMM, Denetçi
7 ALİ RIZA GÖKTEPE YMM, Denetçi
8 HALİL BAŞAĞAÇ YMM, Denetçi
9 FİLİZ ŞEN YMM, Denetçi
10 MURAT AKIN YMM, Denetçi
11 FİKRİ EŞSİZ YMM, Denetçi
12 İLKER KESİKTAŞ Denetçi SMMM
13 SEVİNÇ ERENCAN Denetçi  SMMM
14 MURAT KESKİN Denetçi  SMMM

6) Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri

Kurumumuz nezdinde KGK tarafından kalite güvence sistemi incelemesi yapılmamıştır. SPK tarafından ise     13.06.2013 tarihinde sınırlı kalite kontrol incelemesi yapılmıştır.

7) Denetim Hizmeti Verilen Kayikler

Kuruluşumuz KAYİK denetimi kapsamında aşağıdaki şirketlere denetim hizmeti sunmaktadır.

SPK DENETİMLERİ T.T.K DENETİMLERİ E.P.D.K DENETİMLERİ
AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş. TMO TOBB LTD.ŞTİ. GÜRMAT ELEKTRİK A.Ş.
    BELEN ELEKTRİK A.Ş.
    TEKTUĞ ELEKTRİK A.Ş.
    LİMAK HİDROELEKTRİK A.Ş.
    LİMAK YATIRIM A.Ş.
    KİNESİS ENERJİ A.Ş.
    ÇAVUŞOĞLU ENERJİ A.Ş.
    KARGAZ DAĞITIM

A .Ş.

    UDAŞ DOĞALGAZ A.Ş.
    CLK ENERJİ A.Ş.
    YEY ELEKTRİK A.Ş.
    OLGU ENERJİ A.Ş.

8) Sürekli Eğitim Politikaları

Denetim  kadrosunun sorumluluklarını eksiksiz biçimde yerine getirilebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları, kuruluşumuzun temel hedeflerindendir. Bu amaçla, meslek personeli kuruluşumuza girdiği yıldan itibaren her yıl seviyesine uygun konularda düzenli eğitime tabi tutulmuştur.

Kuruluşumuz, her düzeydeki denetçi ve denetçi yardımcılarının bilgi birikimlerinin artırılması ve güncellenmesi için bağımsız denetim mesleği ile ilgili mevzuatı ulusal ve uluslar arası gelişmeleri, yayınları, düzenlenen kurs ve seminerleri sempozyum , kongre ve konferansları izlemelerine olanak sağlamaktadır. Eğitim faaliyetlerimiz her unvan düzeyi için yapılması planlanan sınıf eğitimleri ve e-learning eğitimleri olarak 2 ana altında toplanmıştır.

 • Sınıfri

Bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunduğumuz alanlarda her yıl sonbahar aylarında minimum 4 haftalık bir sürede, mevzuat, denetim teknikleri, denetim standartları, etik kurallar ana başlıklarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mevzuat  değişiklikleri olması durumunda program yıl boyunca ddeğişiklikleri olması durumunda program yıl boyunca desteklenmiştir.

 • E-learning eğitimleri

Her unvan için, bir sene içinde tamamlanması gereken  e-learning toplam saati belirlemekte ve çalışanların bu eğitimleri tamamlama süreçleri takip edilmektedir. Tüm teknik personelimizin belirlene yıllık toplam saati karşılayacak şekilde, kariyer ve performans görüşmelerinin sonuçları ve ilgi alanları doğrultusunda  e-learning programları arasından seçim yapılması, seçtikleri eğitimlere kayıt olması ve eğitimleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.Ayrıca SPK EPDK, ve Vergi Mevzuatındaki güncel değişiklikler ilk önce şirket içinde kendi denetim grubuna eğitimi vermekte daha sonra güncel değişikler rapor halinde iç mail ile denetçilere ve müşterilere sirküler halinde bilgilendirilmektedir. Bu kapsamdaki sirküler şirketin www.bakis.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır. internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

9) Bağımsızlık İlkesi

3568 Sayılı mesleki mevzuat, KGK mevzuatı, SPK mevzuatı ve diğer mevzuatlar uyarınca bağımsızlık ilkesinin korunması için gerekli tüm hususlar yerine getirilmektedir.

Denetim hizmeti verilen şirketler nezdinde bağımsızlığı zedeleyici her türlü iş ve işlemlerden uzak durulması için çalışanlardan herhangi birisinin müşterilerle iş ve işlemi olması durumunda Sorumlu Ortağın haberdar edilmesi zorunluluğu vardır.

10) Gelirlerin Dağılımı

Şirketimizin müşterilerine 2013 yılında vermiş olduğu hizmetlere göre TTK , EPDK ve Bağımsız denetimden gelir elde etmiştir.

11) Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirilmesi

Sorumlu denetçilerin ücretleri, sorumlu denetçilerin kıdem durumları, tecrübeleri, verimlilikleri ile ekip çalışması ve müşteri ilişkileri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

12) Kalite Kontrol Sistemi

Firmamız, personelin mesleki ilkelere,ilgili mevzuata ve şirket tarafından belirlenen kalite güvence sistemi uygulamalarına ve bağımsız denetim raporlarının doğru ve tarafsız bir biçimde yansıttığını sağlayacak şekilde revize ederek 16.01.2013 Tarih ve 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Sigorta şirketleri açısından kalite güvence sistemi oluşturulmuştur. Sistemin sağlıklı işlemesi, etkinliğin izlenmesi ve sağlanması görevine, Sorumlu Ortak Baş Denetçi İlhan ALKILIÇ ve Ümit ÖZER Kalite Güvence Komitesine İbrahim KARA ve Kıdemli Denetçi Ali ŞEREF ACAR olmak üzere kalite güvence ekibi kurmuştur.

Kalite güvence ekibi, denetim programının uygulandığını, denetim planı aşamasından denetim sonuçlandırılmasına kadar oluşan tüm aşamaları inceleyerek finansal tabloların finansal raporlama standartları ve denetim standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediğini kontrol etmektedir.  Şirkette denetim kadrosunda görev alan denetçilerin denetim çalışmaları esnasında bağımsızlık ve tarafsızlık ile ilgili standarda uyulması üzerinde titizlikle durulmaktadır. İlgili standartlar aşağıda özetlenmiştir.

Etik değerler, risk yönetimi ve bağımsızlık kavramları hem yasal düzenlemeler hem de firmamız bakımından son derece önem arz etmektedir. Ayrıca üyesi bulunduğumuz IPG Grubu da konuya büyük önem vermekte, bu nedenle de üyelerini referansla kabul etmektedir. Konu hakkındaki yaklaşımlarımız aşağıda açıklanmıştır.

a) Etik Değerler Kodu

IPG etik değerlere son derece önem vermektedir. Bu nedenle etik değerlerini internet tanıtım sayfasında ilan etmiş olup, bu nedenle üyelerini referans yöntemiyle kabul etmektedir. Firmamızın etik değerler konusundaki yaklaşımını kendi beyanlarımızdan incelemiş oybirliği ile üyeliğe kabul etmiştir. Ayrıca yıl içerisinde düzenli olarak çalışanların etik değerler konusundaki bilinç düzeyini artırmak amacıyla etik program dahilinde aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

b) Risk Yönetimi – Risk&Bağımsızlık Bölümü

Müşterilerimizin kalitesini değerlendirmek, hizmet sunan müşterilerimizin kalitesini değerlendirmek, hizmet sunacağımız taraflar ile istenilen hizmetlerin karşılığında oluşacak olan sorumluluklarımızı belirlemek ve bu sorumluluklarımızı hızla değişen piyasa ortamındaki rekabet koşullarına göre revize etmek, sorumluluklarımızın her an eksiksiz yerine getirebileceğimiz güvencesini vermek, risk yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

c) Denetim Şirketi  Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları

Sorumlu denetçi görevlendirildiği her bir denetimin genel kalitesinden sorumludur. Bu sorumluluğu üstlenirken denetim kalitesi açısından aşağıdaki unsurlara azami dikkat gösterir.

-Denetimleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve yayınlanmış denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesine,

-Denetim kalite kontrol politika ve prosedürlerine uygunluğuna,

-Denetim ekibinin hiç bir baskı altında kalmadan endi-Denetim ekibinin hiç bir baskı altında kalmadan endişelerini dile getirebilmesinin önemine,

d) Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü vMüşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam ettirilmesi

Müşteri kabulü ve devamı esnasında ilgili prosedürlerin uygulanması için kalite kontrol rehberi esas alınır.

e) İnsan Kaynaklar

Şirketimiz personel istihdam ederken insan kaynakları prosedürlerinde belirtilen görev ve tanıtımlar, iş görüşmesi formları, denetim personel değerlendirme formu, eğitim ihtiyaç formu gibi form ve belgelerden yararlanılmaktadır.

f) Denetimin Yürütülmesi

Denetimin yürütülmesinde aşağıda listelenen aşamalar uygulanmaktadır.

–  Üstlenilen iş kontrol formu,

–  Alanlarında uygulanmış danışmanlar listesi,

–  Danışmanlık ayrılığı çözüm tutanağı,

–  Görüş ayrılığı çözüm tutanağı,

–  Tanzim

g) İzleme

İzleme, kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin yerinde ve yeterli olduğuna ve etkin şekilde işlediğine dair denetim şirketine makul güvence sağlamak için oluşturulmuş bir denetim şirketinin izleme sürecinden elde edilen sonuçları ve bu bilgilerde belirtilen eksikliklerin denetimi etkileyip etkileyemeyeceğini mütalaa etmektedir.

13) Diğer Hususlar

İlhan ALKILIÇ
YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi