Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Güncellendi – GİB Duyurusu

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Gebze İhtisas Vergi Dairesi, İlyasbey Vergi Dairesi ve Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlükleri Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu
16 Temmuz 2020
518 No’lu VUK Genel Tebliğinin 3. Maddesi Kapsamında Mücbir Sebep Halinde Sayılan Mükelleflerin Ertelenen Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyanları İçin Son Gün 27 Temmuz 2020 – GİB Duyurusu
27 Temmuz 2020

Ölüm ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı” Broşürü güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşür basılarak ilgili vergi dairelerine dağıtımı yapılmıştır.

Rehber için tıklayınız.

Broşür İçin tıklayınız.