Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Hacılar Malmüdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmış Bulunmaktadır. – GİB Duyurusu