11 Mart 2019

Sigorta acentesi tarafından müşteri poliçesinin ödenmesi ve müşteriden tahsil edilememesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; ilimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında sigorta acenteliği faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellefi olduğunuz, … Sigorta A.Ş.’nin sigorta […]
11 Mart 2019

Kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilen ve faaliyete başlayan şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; – 6428 sayılı Kanun kapsamında kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi üzerine şehir hastanesi inşasına […]
28 Ocak 2019

KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; “Mükellefiyetinizin bağlı olduğu … Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğin “IV/E” bölümünün (3.5.) ve […]
25 Ocak 2019

Sayısal loto bayii olan ve yanısıra akbil satışı da yapan mükellefin Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sayısal loto bayiliği işi ile iştigal ettiğiniz bunun yanısıra akbil satışlarınızın da olduğu belirtilerek, söz konusu satışlardan dolayı Ba-Bs bildirim formu […]
23 Ocak 2019

İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ihraç kayıtlı mal alışlarınız da 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinin 2 nci bendine göre ödenmeyen özel tüketim […]
23 Kasım 2018

Yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen “credite note” belgesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışındaki yerleşik firmalardan, yem katkı maddeleri, vitaminler, mineraller gibi ürünler ithal ettiğinizi, ithalat yaptığınız yurt dışı satıcıları tarafından hammaddelerin global […]
20 Kasım 2018

Damga vergisi defter tasdiki hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu ve isteğe bağlı olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirdiğinizi belirterek, tasdik ettirdiğiniz damga vergisi defterini […]
20 Kasım 2018

İnternet Üzerinden Satışı Yapılan Ürünlerin, Lojistik Firması Tarafından Satıcı Adına Alıcıya Teslim Edilmesi Durumunda Belge Düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; şirketinizin oluşturduğu … Lojistik Programı çerçevesinde, “…” internet sitesi üzerinden satış yapan üçüncü parti satıcılara şirketinize ait lojistik merkezinde ürünlerini […]
12 Kasım 2018

7144 sayılı Kanuna istinaden yeniden değerleme.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın ihracata dayalı talaşlı imalat faaliyetiyle iştigal ettiği, imalat faaliyetinizde kullandığınız “253-Tesis, Makina ve Cihazlar” hesaplarında takip ettiğiniz CNC makinalarının ve […]