19 Şubat 2016

İşyerinin yenilenen dekorasyon bedeli için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile ek dilekçenizin tetkikinden; kiracısı olduğunuz mağazayı 20… yılında satın aldığınızı, satın aldığınız bu işyerinin dekorasyon işlerini yaptığınızı, dekorasyon olarak alçıpen, […]
19 Şubat 2016

Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesinin Ba-Bs yükümlülüğü bulunup bulunmadığı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversitenizin Döner Sermaye İşletmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Genel Tebliğlerine göre belirli bir haddi […]