22 Temmuz 2020

Şirkette kullanılmak üzere kiralanan araçların giderlerinin indirimi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin özel hesap dönemi mükellefi olduğu, vergilendirme döneminizin … tarihinde başladığı belirtilerek, … tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına […]
15 Haziran 2020

Devralınan Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden İndirimli Kurumlar Vergisinden Faydalanıp Faydalanamacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … A.Ş. adına düzenlenmiş olan ve 22.05.2015 tarihinde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesinin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü […]
15 Haziran 2020

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan istisna kapsamındaki mükelleflerin kurumlar vergisi istisnasından vazgeçip vazgeçemeyeceği hakkında.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine göre yönetici şirketlerin bu Kanunun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlarının 31.12.2023 […]
12 Mayıs 2020

Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; şirketinizin ana faaliyet konusunun motorlu kara taşıtlarına lpg sistemi montajı, bakım hizmeti ve satışı olduğundan bahisle, mevcut merkez […]
29 Nisan 2020

Yurtdışı eğitim harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sanayi ürünleri toptan ticaretini yapan Şirketinizin satış yönetiminde görev yapan, aynı zamanda Şirket ortağınızın oğlu olan çalışanınızın Şirket faaliyetleri ile ilgili […]
29 Nisan 2020

Danışmanlık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın hangi dönemin beyanına dahil edileceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirket müşterileriniz olan alışveriş merkezi mülk sahiplerine ait kiralama ve AVM yönetimi konularında danışmanlık hizmeti kapsamında AVM’deki bağımsız bölümlerin kiralanması, AVM’nin […]
18 Mart 2020

Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi kanunu açısından değerlendirilmesi

İnternet Vergi Dairesi Sistemi aracılığıyla Müdürlüğümüze gönderilen ilgide kayıtlı özelde talep formunda; şirketinizin Almanya’da mukim …şirketinin %100 ortağı olduğu, yine Almanya’da adi ortaklık statüsündeki…’nin %53,69 hissesini […]
6 Ocak 2020

Kurum aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnası.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; Şirketinizin … ve … tarihlerinde şirket çalışanlarına lojman yapmak üzere şirket  aktifine kaydedildiği belirtilen taşınmazların ekonomik şartlardan dolayı … tarihinde satışa […]
17 Eylül 2019

Tahsil edilemeyen kira gelirine ait faturaların gider yazılıp yazılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin mülkiyetinde olan bir gayrimenkulü kira sözleşmesi yaparak … tarihinden itibaren bir şirkete kiraladığınız, … tarihinde bu şirkete kayyum atandığı, kayyum […]