İzmir VDB’na Bağlı Strateji Müd,, Bilgi Edinme Müd., Mük. Hiz. Müd. ve Personel Müd. Yeni Hizmet Binasına Taşınmış Bulunmaktadır. Ayrıca Taşıtlar Ver. Dai. Müdürlüğüne Bağlı Balçova Tahsilat Şubesi ise Balçova Hizmet Binasında Faaliyetine Başlamıştır. – GİB Duyurusu

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Birimleri ile Kocaeli İhtisas, Alemdar ve Tepecik Vergi Dairesi Müdürlükleri Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu
4 Ekim 2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) 6/10/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu
6 Ekim 2021

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Strateji Müdürlüğü, Bilgi Edinme Müdürlüğü, Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41/3 Bayraklı/İZMİR adresindeki yeni hizmet binasında, Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlı Balçova Tahsilat Şubesi ise 09.08.2021 tarihinde Balçova hizmet binasında faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.