Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’ne İlişkin İnternet Sayfası Duyurusu – GİB Duyurusu