Gelir Uzmanı ile Gelir Uzman Yardımcılarının Karşılıklı Yer Değiştirme Değerlendirme Sonuçlarına ilişkin Duyuru – GİB Duyurusu