Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. – KGK Duyurusu

Bağımsız Denetçilik Sınavı Ücret İadesi Hakkında – KGK Duyurusu
30 Mayıs 2019
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir. – KGK Duyurusu
31 Mayıs 2019

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve ile 7 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 21 Mayıs 2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bununla birlikte, AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan Standartlara ilişkin taslak metinler Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

 • FFMS 8: İcâre ve İcâre Müntehiye Bittemlîk
 • FFMS 14: Yatırım Fonları
 • FFMS 16: Yabancı Para İşlemleri ve Yurtdışındaki İşletmeler
 • FFMS 18: Geleneksel Finans Kuruluşları Tarafından Sunulan Faizsiz Finans Hizmetleri
 • FFMS 21: Varlıkların Transferine İlişkin Açıklamalar
 • FFMS 22: Bölümlere Göre Raporlama
 • FFMS 23: Konsolidasyon
 • FFMS 24: İştiraklerdeki Yatırımlar
 • FFMS 26: Gayrimenkul Yatırımları
 • FFMS 27: Yatırım Hesapları
 • FFMS 30: Değer Düşüklüğü, Kredi Zararları ve Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Taahhütler
 • Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi 1: Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Faizsiz Finans Kuruluşları Tarafından İlk Kez Uygulanması

Söz konusu Standartlarda geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan taslak metinlere erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup, görüş ve önerilerinizin 19 Temmuz 2019 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

İlgili standartların taslak metinlerine ulaşmak için tıklayınız.