BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI ÜCRET İADESİ HAKKINDA – KGK Duyurusu

EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına Başlanacaktır. – KGK Duyurusu
27 Mayıs 2019
Bağımsız Denetçilik Sınavı Ücret İadesi Hakkında – KGK Duyurusu
30 Mayıs 2019

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI ÜCRET İADESİ HAKKINDA

Kurumumuz tarafından 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ilan edilen Bağımsız Denetçilik Sınavı, aynı tarihte İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sebebiyle 29 Haziran 2019 tarihine ertelenmiştir. Tarih değişikliği sebebiyle sınava girmekten vazgeçen adayların 22 Mayıs 2019 tarihine kadar Kuruma dilekçe ile müracaat etmeleri halinde sınav ücretlerinin iade edileceği duyurulmuştur. Ancak Kurumumuza gönderilen dilekçeler incelendiğinde, dilekçelerde tahsilat kontrolü ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan bazı bilgilerin eksik olduğu tespit edilmiştir. İade talebinde bulunan adayların duyurumuz ekinde yer alan dilekçe örneğini kontrol ederek, Kurumumuza daha önce göndermiş oldukları dilekçelerdeki varsa eksik bilgileri tamamlayıp tekrar dilekçe vermeleri gerekmektedir. Örnek dilekçede yer alan bilgilerin tamamının Kurumumuza eksiksiz olarak (ıslak imzalı) ulaşması halinde 10/06/2019 – 21/06/2019 tarihleri arasında iade işlemleri yapılacaktır.