75 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığını Ziyaret Etti. – GİB Duyurusu
26 Ağustos 2019
308 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. – GİB Duyurusu
6 Eylül 2019

29/08/2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 75 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.