7326 sayılı Kanunun 10. Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. – GİB Duyurusu

VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI – GİB Duyurusu
9 Haziran 2021
Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğüne Bağlı Adliye Vezneleri Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu
11 Haziran 2021

9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin,  Kanunda belirtilen süre içerisinde muayenelerini yaptırmaları halinde kendilerine sağlanacak kolaylıklar hakkında düzenlemeler içeren 1 Seri No.lu 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.