İrfan VURAL
10 Eylül 2023
Ali Rıza GÖKTEPE
10 Mayıs 2022
YMM Ortak
Kıdemli Denetçi

  • Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (1985)
  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans (2002)
  • Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü (1986-1989)
  • Bayındır Holding A.Ş. Denetçi, Denetim ve Organizasyon Müdür Yardımcılığı, Muhasebe Müdürü (1993-1997)
  • Ener Holding A.Ş. (ve Ener Turizm ve Ticaret A.Ş.) Genel Müdür Yardımcılığı,
  • Mali İşler Koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu Danışmanlığı (1997-2002)
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (1994-2008)
  • Yeminli Mali Müşavirlik (2008…)