İlhan ALKILIÇ
10 Eylül 2023
Fikri EŞSİZ
10 Mayıs 2022
YMM Ortak,
Kıdemli Denetçi

  • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü (1998)
  • Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Kooperatifler Kontrolörlüğü (1998-2000)
  • Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü (2000-2010)
  • Gelirler Kontrolörlüğü Ankara Grup Başkanlığı (2008)
  • Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörlüğü (2010-2011)
  • Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliği (2011-2013)
  • Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği (2011)
  • Yeminli Mali Müşavirlik (2013)