İlhan ALKILIÇ

İrfan VURAL
10 Eylül 2023
Yönetim Kurulu Başkanı
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

  • Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F, 1982
  • Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü 1985-1989
  • Özel Sektörde Danışmanlık,Auditlik, Müşavirlik 1989-1991
  • Uzman Mali Müşavirlik 1990-1995
  • Standart Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Yön.Kr.Bşk.) 1994-1995
  • Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd.Şti., (YMM, Şirket Ortağı, Müdür) 1987-
  • Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.(YMM, Yön.Kr.Bşk.) 2002-