Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2017/88
  Zorunlu geçmiş hesap dönemi bağımsız denetimlerinin rotasyon süresinden sayılıp sayılmayacağı
 • Sirküler 2017/87
  Türkiye ile Guernsey Arasında “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması’ na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
 • Sirküler 2017/86
  Bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında 1/1/2018 tarihi […]
 • Sirküler 2017/85
  3/7/ 2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK ile KDV oranlarına ilişkin % 8 oranında vergiye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı II sayılı Listeye 31’inci sıra […]

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Protokol’ün İlk Tur Müzakereleri Kiev’de Gerçekleştirilerek Parafe Edilmiştir. – GİB Duyurusu

18 Ağustos 2017GİB Duyuruları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında yürürlükte bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının bir Protokol ile tadil edilmesine ilişkin ilk tur müzakereler 15-16 Ağustos 2017 tarihleri […]

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İlk Tur Müzakereler Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

17 Ağustos 2017GİB Duyuruları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 8-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştir...