Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/85
  Hesaplama yöntemi değiştirilen  bazı akaryakıt ürünleri için ÖTV değişikliği  
 • Sirküler 2018/84
    4/8/2018 2018  tarihli ve 22  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile büyük ve küçükbaş hayvanların, 10 Eylül 2018 tarihine kadar  kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi […]
 • Sirküler 2018/83
  Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacaklarında rehinli alacakların sıralaması değişti.    
 • Sirküler 2018/82
      Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.