Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/46
  VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 • Sirküler 2018/45
  Bazı akaryakıt ürünleri için ÖTV tutarları hesaplama yöntemi değiştirildi.
 • Sirküler 2018/44
  2018 yılı I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi, 17 Mayıs 2018 Perşembe gününe uzatıldı.
 • Sirküler 2018/43
  Tebliğde 7103 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler kapsamında ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi hali ile bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen […]