Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Düzenlenen Denetim Sözleşmelerinin Kurumumuza Bildirimi Hakkında Duyuru (16.04.2018) – KGK Duyurusu

16 Nisan 2018KGK Duyuruları

Bilindiği üzere döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Döviz Pozisyonunu [...


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/39
  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler  yapıldı.
 • Sirküler 2018/38
  7104 sayılı  Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu  başta olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi usul Kanunu ile diğer  bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı.
 • Sirküler 2018/37
  Sirkülerde, ÖTV iadesi taleplerinde kağıt ortamında verilen belgelerin 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda verileceği belirtildi.
 • Sirküler 2018/36
  2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi.