Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2017/109
  Tebliğde transfer fiyatlandırma ile ilgili peşin fiyatlandırma sözleşmeleri konusunda açıklamalar yapılmıştır.
 • Sirküler 2017/108
  Tebliğde  yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G.)   ve özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan […]
 • Sirküler 2017/107
  Tebliğde 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin asgari ücretlerin vergilendirilmesi konusunda açıklama yapılmıştır.  
 • Sirküler 2017/106
    7061 sayılı Kanunla  Gelir Vergisi Kanunu , Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve 6183 sayılı Kanun başta olmak üzere muhtelif  Kanunlarda değişiklik yapıldı.