Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/98
  6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
 • Sirküler 2018/97
  32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda yapılan değişiklik uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler arasında sözleşmeler döviz cinsinden yapılamayacaktır.
 • Sirküler 2018/95
  7143 sayılı Kanuna Göre KDV Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkarılmasının Usul Ve Esasları Belirlendi.
 • Sirküler 2018/96
  Tecil faizi oranı yıllık % 12’den % 22’ye çıkarıldı.