Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/29
    Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacaklarında rehinli alacakların sıralaması değişti.
 • Sirküler 2018/28
   Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması, 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı.
 • Sirküler 2018/27
   Yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların borçlarını Türkiye […]
 • Sirküler 2018/26
  Defter-Beyan Sistemine ilişkin süreler 2 Nisan 2018 tarihine uzatıldı.