Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İlk Tur Müzakereler Vagadugu’da Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

27 Eylül 2017GİB Duyuruları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 19-22 Eylül 2017 tarihlerinde Vagadugu’da gerçekleştirilmiştir....


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2017/96
  Tebliğde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanılması tarihi,  perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü ile […]
 • Sirküler 2017/95
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat […]
 • Sirküler 2017/94
  Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkındaki 22/7/2006 […]
 • Sirküler 2017/93
  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4)’te  serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapıldı.