Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlhan ALKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı


Dünyada belli aralıklarla yaşanan ekonomik krizlere rağmen, ticari yaşamdaki yoğun rekabet, yeni pazarlara açılma çabaları, yeni teknolojik, üretim teknikleri yaratma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme gayretleri tüm hızıyla devam etmektedir...

Duyuru ve Haberler


Tam Bağımsız, Tarafsız, Dürüst ve
Özenli Hizmet...

Sirkülerler

 • Sirküler 2018/24
    Değişiklik Tebliği ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı Listede yer alan malların iade uygulamasında değişiklikler yapıldı.      
 • Sirküler 2018/23
    2018 yılında Yurtiçi ile  KKTC  ve Diğer  Ülkelerde Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları  
 • Sirküler 2018/22
  Denizaltı karayolu tünellerinden geçiş ücretlerine uygulanan katma değer vergisi KDV oranı % 18’den % 8’e düşürüldü.
 • Sirküler 2018/21
  3 No’lu KDV Beyannamesi uygulaması, tevkifat uygulamasının genişletilmesi, taşınmaz ve iştirak hisselerinde KDV istisnası gibi konularda açıklama yapılmıştır.