Ocak 2019
1.01.2019 10.01.2019 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 10.01.2019 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2019 15.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 15.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 15.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 15.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 15.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 15.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.01.2019 15.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2019 21.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 21.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 21.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 21.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 21.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 21.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.01.2019 23.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.01.2019 23.01.2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.01.2019 23.01.2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.01.2019 23.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.01.2019 24.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.01.2019 24.01.2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.01.2019 24.01.2019 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.01.2019 25.01.2019 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 28.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.01.2019 28.01.2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.01.2019 28.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.01.2019 28.01.2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.01.2019 28.01.2019 Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.01.2019 28.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.01.2019 31.01.2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
1.01.2019 31.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2019 31.01.2019 Yıllık Harçların Ödemesi
1.01.2019 31.01.2019 2018 Yılında Kullanılan Defterlerin 2019 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
1.01.2019 31.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.01.2019 31.01.2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.01.2019 31.01.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
1.01.2019 31.01.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
Şubat 2019
1.02.2019 11.02.2019 16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.02.2019 11.02.2019 16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 14.02.2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.02.2019 14.02.2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.02.2019 15.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.02.2019 15.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.02.2019 15.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler,Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 15.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 15.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 15.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 15.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 18.02.2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.02.2019 18.02.2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.02.2019 20.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 20.02.2019 Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 20.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 20.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.02.2019 20.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 20.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 25.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.02.2019 25.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
1.02.2019 25.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.02.2019 25.02.2019 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
16.02.2019 25.02.2019 1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.02.2019 26.02.2019 1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.02.2019 26.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.02.2019 26.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.02.2019 26.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.02.2019 28.02.2019 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.02.2019 28.02.2019 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
1.02.2019 28.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.02.2019 28.02.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
1.02.2019 28.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.02.2019 28.02.2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2019 28.02.2019 7143 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Olanların 1. ve/veya 2. Taksit Ödemesi
Mart 2019
1.03.2019 11.03.2019 16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.03.2019 11.03.2019 16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 15.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.03.2019 15.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 15.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 15.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 15.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 15.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 15.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.03.2019 20.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 20.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 20.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 20.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.03.2019 20.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 20.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 25.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.03.2019 25.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.03.2019 25.03.2019 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
1.03.2019 25.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.03.2019 25.03.2019 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
16.03.2019 25.03.2019 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 26.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.03.2019 26.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
16.03.2019 26.03.2019 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.03.2019 26.03.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.03.2019 1.04.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.03.2019 1.04.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13.Taksit Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11.Taksit Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
Nisan 2019
1.03.2019 1.04.2019 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.03.2019 1.04.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.03.2019 1.04.2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13.Taksit Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11.Taksit Ödemesi
1.03.2019 1.04.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
1.04.2019 9.04.2019 16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2019 10.04.2019 16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 15.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 15.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 15.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 15.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 15.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 15.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.04.2019 15.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2019 22.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 22.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 22.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 22.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.04.2019 22.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 22.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 24.04.2019 Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.04.2019 24.04.2019 Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.04.2019 24.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.04.2019 24.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.04.2019 24.04.2019 Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.04.2019 24.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.04.2019 25.04.2019 2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16.04.2019 25.04.2019 1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 25.04.2019 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
1.04.2019 25.04.2019 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
16.04.2019 25.04.2019 1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2019 26.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.04.2019 26.04.2019 Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.04.2019 26.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.04.2019 26.04.2019 Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.04.2019 26.04.2019 Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.04.2019 26.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.04.2019 30.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.04.2019 30.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2019 30.04.2019 2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
1.04.2019 30.04.2019 Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.04.2019 31.05.2019 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
Mayıs 2019
1.05.2019
10.05.2019
16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 10.05.2019 16-30 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.05.2019 14.05.2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.05.2019 14.05.2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.05.2019 15.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 15.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 15.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.05.2019 15.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.05.2019 15.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 15.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 15.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 17.05.2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.05.2019 17.05.2019 2019 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.05.2019 20.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 20.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 20.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 20.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.05.2019 20.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 20.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 23.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.05.2019 23.05.2019 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
1.05.2019 23.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.05.2019 24.05.2019 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.05.2019 24.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.05.2019 27.05.2019 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 27.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.05.2019 27.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.05.2019 27.05.2019 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
1.05.2019 27.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.05.2019 31.05.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
1.05.2019 31.05.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2019 31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.04.2019 31.05.2019 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
1.05.2019 31.05.2019 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
1.05.2019 31.05.2019 2018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
1.05.2019 31.05.2019 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
1.05.2019 31.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.05.2019 31.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.05.2019 31.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2019 31.05.2019 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
1.05.2019 31.05.2019 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
1.05.2019 31.05.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
Haziran 2019
1.06.2019
10.06.2019
16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 14.06.2019 16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.06.2019 17.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 17.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 17.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 17.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 17.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.06.2019 17.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 17.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.06.2019 20.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.06.2019 20.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 20.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 20.06.2019 Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 20.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 20.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2019 24.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.06.2019 24.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.06.2019 24.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.06.2019 25.06.2019 1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.06.2019 25.06.2019 1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.06.2019 26.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.06.2019 26.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.06.2019 26.06.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.06.2019 1.07.2019 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.06.2019 1.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.06.2019 1.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.06.2019 1.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2019
1.06.2019
1.07.2019
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.06.2019 1.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.06.2019 1.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.06.2019 1.07.2019 Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 9.07.2019 16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2019 10.07.2019 16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2019 16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.07.2019 16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 16.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.07.2019 22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 22.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2019 24.07.2019 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2019 25.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.07.2019 25.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.07.2019 25.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.07.2019 25.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.07.2019 25.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.07.2019 25.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.07.2019 25.07.2019 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 26.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.07.2019 26.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.07.2019 26.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.07.2019 26.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.07.2019 26.07.2019 Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.07.2019 26.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.07.2019 29.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
1.07.2019 30.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
1.07.2019 31.07.2019 2018 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2019 31.07.2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2019 31.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2019 31.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.07.2019 31.07.2019 Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.07.2019 31.07.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
1.07.2019 31.07.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
1.07.2019 31.07.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
Ağustos 2019
1.08.2019
9.08.2019
16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.08.2019 15.08.2019 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.08.2019 15.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.08.2019 15.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.08.2019 19.08.2019 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.08.2019 19.08.2019 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.08.2019 20.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 20.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 20.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.08.2019 20.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 20.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 20.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 23.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.08.2019 23.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.08.2019 26.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.08.2019 26.08.2019 1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16.08.2019 26.08.2019 1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.08.2019 26.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.08.2019 26.08.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.08.2019 2.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.08.2019 2.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2019 2.09.2019 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.08.2019 2.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Eylül 2019
1.08.2019
2.09.2019
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.08.2019 2.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.08.2019 2.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.08.2019 2.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 10.09.2019 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 10.09.2019 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.09.2019 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.09.2019 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.09.2019 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.09.2019 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 23.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.09.2019 23.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.09.2019 24.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.09.2019 24.09.2019 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.09.2019 25.09.2019 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2019 26.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.09.2019 26.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.09.2019 26.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.09.2019 30.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.09.2019 30.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.09.2019 30.09.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
1.09.2019 30.09.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
1.09.2019 30.09.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
1.09.2019 30.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 2019
1.10.2019
9.10.2019
16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.10.2019 10.10.2019 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 15.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 15.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 15.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 15.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 15.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 15.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.10.2019 15.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.10.2019 21.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 21.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 21.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.10.2019 21.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 21.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 21.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 23.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.10.2019 23.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.10.2019 23.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.10.2019 23.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.10.2019 24.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.10.2019 24.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.10.2019 24.10.2019 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.10.2019 25.10.2019 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 28.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.10.2019 28.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.10.2019 28.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.10.2019 28.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.10.2019 28.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.10.2019 28.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.10.2019 31.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2019 31.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.10.2019 31.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Kasım 2019
1.11.2019
11.11.2019
16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.11.2019 11.11.2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 14.11.2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.11.2019 14.11.2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 15.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.11.2019 18.11.2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.11.2019 18.11.2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 20.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 25.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.11.2019 25.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.11.2019 25.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.11.2019 25.11.2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 26.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
16.11.2019 26.11.2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.11.2019 26.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.11.2019 26.11.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.11.2019 2.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.11.2019 2.12.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
Aralık 2019
1.11.2019
2.12.2019
2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.11.2019 2.12.2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.11.2019 2.12.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
1.11.2019 2.12.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
1.12.2019 10.12.2019 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 10.12.2019 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2019 16.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 16.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 16.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 16.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 16.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 16.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.12.2019 16.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2019 20.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 20.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 20.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 20.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.12.2019 20.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 20.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 23.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.12.2019 23.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.12.2019 24.12.2019 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2019 24.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.12.2019 25.12.2019 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 26.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.12.2019 26.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.12.2019 26.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.12.2019 31.12.2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
1.12.2019 31.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.12.2019 31.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.12.2019 31.12.2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2019 31.12.2019 2020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki