Ocak 2018
1.12.2017
2.01.2018
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
1.12.2017 2.01.2018 2018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
1.12.2017 2.01.2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.12.2017 2.01.2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.12.2017 2.01.2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2017 2.01.2018 2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
1.01.2018 10.01.2018 16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 10.01.2018 16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 15.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 22.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 23.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.01.2018 23.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.01.2018 23.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.01.2018 23.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.01.2018 24.01.2018 1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.01.2018 24.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.01.2018 24.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.01.2018 25.01.2018 1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.01.2018 26.01.2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.01.2018 26.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 Yıllık Harçların Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 2017 Yılında Kullanılan Defterlerin 2018 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
1.01.2018 31.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.01.2018 31.01.2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.01.2018 31.01.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
1.01.2018 31.01.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
Şubat 2018
1.02.2018
9.02.2018
16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.02.2018 12.02.2018 16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 14.02.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.02.2018 14.02.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.02.2018 15.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 15.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 15.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 15.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 15.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 15.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.02.2018 15.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.02.2018 19.02.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.02.2018 19.02.2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.02.2018 20.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 20.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.02.2018 20.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 20.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 20.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 20.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 23.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
1.02.2018 23.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.02.2018 26.02.2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
1.02.2018 26.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.02.2018 26.02.2018 1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.02.2018 26.02.2018 1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 26.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.02.2018 26.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.02.2018 28.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2018 28.02.2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.02.2018 28.02.2018 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
1.02.2018 28.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.02.2018 28.02.2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Mart 2018
1.03.2018
9.03.2018
16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.03.2018 12.03.2018 16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.03.2018 15.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 20.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 23.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.03.2018 23.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.03.2018 26.03.2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
1.03.2018 26.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 26.03.2018 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
16.03.2018 26.03.2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.03.2018 26.03.2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 26.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.03.2018 26.03.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
Nisan 2018
1.03.2018
2.04.2018
2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.03.2018 2.04.2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
1.03.2018 2.04.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
1.04.2018 10.04.2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.04.2018 10.04.2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 16.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 16.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.04.2018 16.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2018 16.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 16.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 16.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 16.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 20.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 20.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 20.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 20.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.04.2018 20.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 20.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 24.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.04.2018 24.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.04.2018 24.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.04.2018 24.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.04.2018 24.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.04.2018 24.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.04.2018 25.04.2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 25.04.2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
1.04.2018 25.04.2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
16.04.2018 25.04.2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.04.2018 25.04.2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
1.04.2018 26.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.04.2018 26.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.04.2018 26.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.04.2018 26.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.04.2018 26.04.2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.04.2018 26.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.04.2018 30.04.2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
1.04.2018 30.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.04.2018 30.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.04.2018 30.04.2018 Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2018 31.05.2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
Mayıs 2018
1.05.2018
10.05.2018
16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 10.05.2018 16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.05.2018 14.05.2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.05.2018 14.05.2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.05.2018 15.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 15.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 15.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 15.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 15.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 15.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.05.2018 15.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.05.2018 17.05.2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.05.2018 17.05.2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.05.2018 21.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 21.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 21.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 21.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.05.2018 21.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 21.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 23.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.05.2018 23.05.2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
1.05.2018 23.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.05.2018 24.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.05.2018 24.05.2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.05.2018 25.05.2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 28.05.2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
1.05.2018 28.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.05.2018 28.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.05.2018 28.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
1.03.2018 31.05.2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.04.2018 31.05.2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
1.05.2018 31.05.2018 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
1.05.2018 31.05.2018 2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
1.05.2018 31.05.2018 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
1.05.2018 31.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.05.2018 31.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.05.2018 31.05.2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2018 31.05.2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
1.05.2018 31.05.2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
1.05.2018 31.05.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
1.05.2018 31.05.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
Haziran 2018
1.06.2018
11.06.2018
16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.06.2018 11.06.2018 16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 18.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.06.2018 18.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 18.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 18.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 18.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 18.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.06.2018 18.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 20.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 20.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 20.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 20.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.06.2018 20.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 20.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 25.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.06.2018 25.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.06.2018 25.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.06.2018 25.06.2018 1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 26.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
16.06.2018 26.06.2018 1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.06.2018 26.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.06.2018 26.06.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.06.2018 2.07.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.06.2018 2.07.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.06.2018 2.07.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2018 2.07.2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Temmuz 2018
1.06.2018
2.07.2018
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.06.2018 2.07.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.06.2018 2.07.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.06.2018 2.07.2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 10.07.2018 16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 10.07.2018 16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.07.2018 16.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.07.2018 16.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 16.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 16.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 16.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 16.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 16.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2018 20.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 20.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 20.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.07.2018 20.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 20.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2018 24.07.2018 1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.07.2018 25.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.07.2018 25.07.2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.07.2018 25.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.07.2018 25.07.2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.07.2018 25.07.2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.07.2018 25.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.07.2018 25.07.2018 1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 26.07.2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.07.2018 26.07.2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.07.2018 26.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.07.2018 26.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.07.2018 26.07.2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.07.2018 26.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.07.2018 27.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
1.07.2018 30.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
1.07.2018 31.07.2018 2017 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2018 31.07.2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2018 31.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2018 31.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.07.2018 31.07.2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.07.2018 31.07.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
1.07.2018 31.07.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
Ağustos 2018
1.08.2018
9.08.2018
16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.08.2018 10.08.2018 16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 14.08.2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.08.2018 14.08.2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.08.2018 15.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 15.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 15.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 15.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 15.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 15.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.08.2018 15.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.08.2018 17.08.2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.08.2018 17.08.2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.08.2018 20.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 20.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 20.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 20.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.08.2018 20.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 20.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 27.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 27.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 27.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.08.2018 27.08.2018 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.08.2018 31.08.2018 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.08.2018 31.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.08.2018 31.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.08.2018 31.08.2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.08.2018 31.08.2018 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Eylül 2018
1.09.2018
10.09.2018
16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 11.09.2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.09.2018 17.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 17.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 17.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 17.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 17.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 17.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.09.2018 17.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.09.2018 20.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 20.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 20.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 20.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.09.2018 20.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 20.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 24.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.09.2018 24.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.09.2018 24.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.09.2018 25.09.2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.09.2018 25.09.2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 26.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.09.2018 26.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.09.2018 26.09.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.09.2018 1.10.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.09.2018 1.10.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.09.2018 1.10.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 1.10.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
1.09.2018 1.10.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
Ekim 2018
1.09.2018
1.10.2018
Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.09.2018 1.10.2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.09.2018
1.10.2018
Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2018 1.10.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
1.09.2018 1.10.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
1.10.2018 9.10.2018 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.10.2018 10.10.2018 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 15.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 15.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 15.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 15.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 15.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 15.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.10.2018 15.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.10.2018 22.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 22.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 22.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 22.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.10.2018 22.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 22.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 23.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.10.2018 23.10.2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.10.2018 23.10.2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.10.2018 23.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.10.2018 24.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.10.2018 24.10.2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.10.2018 24.10.2018 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.10.2018 25.10.2018 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 26.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.10.2018 26.10.2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.10.2018 26.10.2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.10.2018 26.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.10.2018 26.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.10.2018 26.10.2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.10.2018 31.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2018 31.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.10.2018 31.10.2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Kasım 2018
1.11.2018
9.11.2018
16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.11.2018
12.11.2018
16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 14.11.2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
1.11.2018 14.11.2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
1.11.2018 15.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 15.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 15.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 15.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 15.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.11.2018 15.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 15.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.11.2018 19.11.2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
1.11.2018 19.11.2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
1.11.2018 20.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 20.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.11.2018 20.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 20.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 20.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 20.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 23.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.11.2018 23.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
1.11.2018 26.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.11.2018 26.11.2018 1-15 Kasım 2018 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.11.2018 26.11.2018 1-15 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.11.2018 26.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.11.2018 26.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.11.2018 30.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.11.2018 30.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.11.2018 30.11.2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
1.11.2018 30.11.2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
1.11.2018 30.11.2018 2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
1.11.2018 30.11.2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2018 30.11.2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
1.11.2018 30.11.2018 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2018 30.11.2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 2018
1.12.2018
10.12.2018
16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 11.12.2018 16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
1.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 24.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
1.12.2018 24.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
1.12.2018 24.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16.12.2018 25.12.2018 1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.12.2018 25.12.2018 1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
1.12.2018 26.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
1.12.2018 26.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
1.12.2018 26.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
1.12.2018 31.12.2018 2019 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
1.12.2018 31.12.2018 2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
1.12.2018 31.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.12.2018 31.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.12.2018 31.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi