16 Nisan 2020

1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. – GİB Duyurusu

18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 4 seri no.lu […]
14 Nisan 2020

Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Bekir BAYRAKDAR’ın Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanları İle Koronavirüs Tedbirlerinin Ele Alındığı Telekonferans Gerçekleştirildi – GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR, Koronavirüs salgını kapsamında Bakanlığımız tarafından mükelleflerimize yönelik olarak alınan tedbirlerin uygulamasını değerlendirmek amacıyla, 30 Vergi Dairesi Başkanı ile 14.04.2020 tarihinde […]
14 Nisan 2020

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı. – GİB Duyurusu

Kurumlar vergisi beyan döneminde mükelleflerimizin beyannamelerini verme sürecinde yararlanmaları için Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanmıştır. Bilgi ve danışma için Vergi İletişim Merkezi-189’u arayabilirsiniz. Rehbere ulaşmak için […]
4 Nisan 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

4/4/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) ile 18/2/2017 […]
31 Mart 2020

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı. – GİB Duyurusu

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sirküler yayınlandı. Söz konusu Sirkülere ulaşmak […]
30 Mart 2020

518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir. – GİB Duyurusu

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir […]
30 Mart 2020

Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir – GİB Duyurusu

Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi.   ·         […]
27 Mart 2020

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2021’e Ertelenmiştir. – GİB Duyurusu

25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 51 nci maddesiyle, konaklama vergisinin 1/4/2020 olan yürürlük tarihi, 1/1/2021 şeklinde değiştirilmiştir. Açıklayıcı bilgi notuna […]
26 Mart 2020

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı. – GİB Duyurusu

26 Mart 2020 tarihli ve 1 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.