7 Ağustos 2019

Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı Gerçekleştirildi. – GİB Duyurusu

”Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi” kapsamında 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara‘da ilgili […]
7 Ağustos 2019

Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı Gerçekleştirildi. – GİB Duyurusu

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ”Ulaştırma ve Lojistik […]
7 Ağustos 2019

Turizm Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı Gerçekleştirildi. – GİB Duyurusu

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi” kapsamında ”Turizm Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması” Çalıştayı […]
7 Ağustos 2019

Nakit Ekonomisi Nedenli Kayıt Dışılıkla Mücadele Çalıştayı Gerçekleştirildi. – GİB Duyurusu

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ”Nakit Ekonomisi Nedenli […]
5 Ağustos 2019

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

03/08/2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü […]
2 Ağustos 2019

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile; – Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında […]
2 Ağustos 2019

376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru – GİB Duyurusu

Elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18/10/2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin […]
1 Ağustos 2019

ÖSYM Tarafından (KPSS-2019/1) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatındaki Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İle Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru – GİB Duyurusu

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2019/1 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatındaki koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför […]
31 Temmuz 2019

Vergi Daireleri 31 Temmuz 2019 Çarşamba Günü Saat 19:00′ a Kadar Açık Bulundurulacaktır. – GİB Duyurusu

Bilindiği gibi, 2018 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbeşinci, 7020 sayılı […]