6 Ekim 2021

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) 6/10/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

315 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin tevkif yoluyla kesilen vergilerinin gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ile kalan kısmının iadesine, […]
4 Ekim 2021

İzmir VDB’na Bağlı Strateji Müd,, Bilgi Edinme Müd., Mük. Hiz. Müd. ve Personel Müd. Yeni Hizmet Binasına Taşınmış Bulunmaktadır. Ayrıca Taşıtlar Ver. Dai. Müdürlüğüne Bağlı Balçova Tahsilat Şubesi ise Balçova Hizmet Binasında Faaliyetine Başlamıştır. – GİB Duyurusu

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Strateji Müdürlüğü, Bilgi Edinme Müdürlüğü, Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41/3 Bayraklı/İZMİR adresindeki yeni hizmet binasında, […]
4 Ekim 2021

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Birimleri ile Kocaeli İhtisas, Alemdar ve Tepecik Vergi Dairesi Müdürlükleri Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Birimleri ile aynı yerleşkede bulunan Kocaeli İhtisas, Alemdar ve Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüklerinin yeni hizmet binasına taşınma işlemi gerçekleşmiş olup Sırrıpaşa […]
1 Ekim 2021

30/9/2021 Tarihli ve 4561 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/10/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

30/9/2021 tarihli ve 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 22/7/2006 tarihli […]
30 Eylül 2021

Vergi Daireleri 30 Eylül 2021 Perşembe Günü Saat 19:00′ a Kadar Açık Bulundurulacaktır. – GİB Duyurusu

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 27/8/2021 tarihli ve […]
30 Eylül 2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır – GİB Duyurusu

30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4517 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair […]
29 Eylül 2021

Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı İçin Bugün Son Gün – GİB Duyurusu

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile vergi ve diğer borçların ödenmesi konusunda getirilen kolaylıklar ve matrah artırımının getirdiği avantajlardan yararlanmak için 30 Eylül […]
29 Eylül 2021

Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı İçin Son 2 Gün – GİB Duyurusu

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile vergi ve diğer borçların ödenmesi konusunda getirilen kolaylıklar ve matrah artırımının getirdiği avantajlardan yararlanmak için 30 Eylül […]
28 Eylül 2021

Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı İçin Son 3 Gün – GİB Duyurusu

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile vergi ve diğer borçların ödenmesi konusunda getirilen kolaylıklar ve matrah artırımının getirdiği avantajlardan yararlanmak için 30 Eylül […]