20 Eylül 2021

MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANI BROŞÜRÜ YAYINLANDI – GİB Duyurusu

Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaların yer aldığı […]
15 Eylül 2021

7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber Yayınlandı – GİB Duyurusu

Bu Rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik […]
8 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ankara’da İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 7 Eylül 2021 […]
6 Eylül 2021

3/9/2021 Tarihli ve 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4/9/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararıyla 2006/10731 […]
2 Eylül 2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

2/9/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 30/4/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul […]
1 Eylül 2021

79 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu

1/9/2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü […]
27 Ağustos 2021

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme Süreleri 4419 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Uzatıldı. – GİB Duyurusu

27/8/2021 tarih ve 4419 sayılı Karar ile; Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen […]
27 Ağustos 2021

7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı. – GİB Duyurusu

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de […]
24 Ağustos 2021

VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR SON GÜN 31 AĞUSTOS 2021 – GİB Duyurusu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz […]