14 Mayıs 2018

Sirküler 2018/44

2018 yılı I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi, 17 Mayıs 2018 Perşembe gününe uzatıldı.
14 Mayıs 2018

Sirküler 2018/43

Tebliğde 7103 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler kapsamında ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi hali ile bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen […]
10 Mayıs 2018

Sirküler 2018/42

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetler İçin  Uygulanan KDV Oranında değişiklik yapıldı.
7 Mayıs 2018

Sirküler 2018/41

2018/11674 sayılı BKK  ile  Harçlar Kanunu,  Özel Tüketim Vergisi  Kanunu,   Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa ilişkin düzenleme yapıldı.
25 Nisan 2018

Sirküler 2018/40

Kurumlar Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi  ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve  Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi uzatıldı.
13 Nisan 2018

Sirküler 2018/39

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler  yapıldı.
9 Nisan 2018

Sirküler 2018/38

7104 sayılı  Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu  başta olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi usul Kanunu ile diğer  bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı.
5 Nisan 2018

Sirküler 2018/37

Sirkülerde, ÖTV iadesi taleplerinde kağıt ortamında verilen belgelerin 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda verileceği belirtildi.
4 Nisan 2018

Sirküler 2018/36

2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi.
2 Nisan 2018

Sirküler 2018/35

Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerin güncel hali