2 Ekim 2017

SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU – GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetlerden; son zamanlarda mükelleflerimizi ve vatandaşlarımızla birlikte yabancı ülke mükelleflerine yönelik olarak da aldatmaya yönelik sahte e-mail, sahte ödeme emirleri, […]
2 Ekim 2017

Vergi Daireleri 2 Ekim 2017 Pazartesi Günü Saat 19:00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır. – GİB Duyurusu

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dördüncü ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların […]
2 Ekim 2017

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vegi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin […]
29 Eylül 2017

Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetlerinden ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

27/9/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı […]
27 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İlk Tur Müzakereler Vagadugu’da Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 19-22 Eylül 2017 tarihlerinde Vagadugu’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye adına […]
27 Eylül 2017

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

27/9/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Katma Değer Vergisi Genel […]
26 Eylül 2017

6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU 4. TAKSİT ÖDEMENİZİ UNUTMAYIN – GİB Duyurusu

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödemesi için son gün 2 EKİM 2017. Ödemelerinizi,  – www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, – […]
26 Eylül 2017

4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

26/09/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (yerine göre […]
21 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol Ankara’da İmzalanmıştır. – GİB Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını tadil eden Protokol 14 Eylül 2017 tarihleri arasında […]