6 Eylül 2018

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

04.09.2018 tarihli ve 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla  gecikme zammı oranı % 2 olarak belirlenmiştir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde […]
6 Eylül 2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 20) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

06.09.2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;  Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine […]
5 Eylül 2018

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

05.09.2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında […]
29 Ağustos 2018

Matrah ve Vergi Artırımı İçin SON GÜN 31 AĞUSTOS 2018 – GİB Duyurusu

7143 sayılı Kanun ile mükelleflerimize matrah ve vergi artırımında bulunmak suretiyle vergi incelemesinden muafiyet imkanı getirilmiştir. Matrah ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler 2013-2017 yıllarında beyan […]
28 Ağustos 2018

VERGİDE YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN 27 Ağustos 2018 – GİB Duyurusu

27 Ağustos 2018

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

18/08/2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile; 7143 […]
27 Ağustos 2018

VERGİDE YAPILANDIRMA İÇİN BUGÜN SON GÜN – GİB Duyurusu

27 Ağustos 2018

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı. – GİB Duyurusu

27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden […]
16 Ağustos 2018

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

16/8/2018 tarihli ve 30511 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;   benzin, motorin, propan, bütan ve LPG türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.  Söz konusu […]