18 Mayıs 2017

Malatya İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir. – GİB Duyurusu

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Arapkir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için […]
18 Mayıs 2017

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

30/3/2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile; 31/3/2017 tarihine […]
18 Mayıs 2017

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

01/4/2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) ile; gerçek usulde […]
18 Mayıs 2017

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru – GİB Duyurusu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01/03/2017 tarihinde Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
18 Mayıs 2017

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 31 Mart 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı. – GİB Duyurusu

2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Hesaplanan Gelir Vergisinin 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak […]
18 Mayıs 2017

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. – GİB Duyurusu

22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. Konuya […]
18 Mayıs 2017

Artvin İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir. – GİB Duyurusu

Artvin İli Borçka Malmüdürlüğü (Bağlı Vergi Dairesi) Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin faaliyete geçtiği tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili kılınmıştır. […]
18 Mayıs 2017

İlave İstihdama İlişkin Teşvikin Uygulamasına Yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

16/03/2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de […]
18 Mayıs 2017

Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı. – GİB Duyurusu

Yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar rehber taslağında yer verilmiş olup bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; […]