18 Mayıs 2017

Değişim Yönetimi Eğitimi 20-21 Nisan 2017 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni […]
18 Mayıs 2017

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğü Kurulmuştur. – GİB Duyurusu

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.04.2017 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır. Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir. Sakarya Vergi […]
18 Mayıs 2017

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları’nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. – GİB Duyurusu

20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma […]
18 Mayıs 2017

Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. – GİB Duyurusu

20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve […]
18 Mayıs 2017

Vergi Dairesi Başkanlıklarının İnternet Siteleri Yeni Tasarımı ile Hizmetinizde – GİB Duyurusu

30 Vergi Dairesi Başkanlığının internet sayfası, mükellef odaklılık ilkesi çerçevesinde hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi  www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek sade ve kullanımı kolay […]
18 Mayıs 2017

Değişim Yönetimi Eğitimi 20 Nisan 2017 Tarihinde Ankara’da Başlamıştır. – GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni […]
18 Mayıs 2017

2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. – GİB Duyurusu

31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % […]
18 Mayıs 2017

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan – 25 Nisan) – GİB Duyurusu

1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2017 tarihinde başlamıştır. Mükelleflerimiz beyannamelerini 1 – 25 Nisan […]
18 Mayıs 2017

Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde – GİB Duyurusu

GİB Mobil uygulamasının Vergi Ödeme bölümü geliştirilerek – Gelir Vergisi Ödeme (Kira, Menkul Sermaye İradı, Ücret ile Diğer Kazanç ve İratlar) – 6736 Borcu Ödeme – Tapu Harcı Ödeme […]