12 Mayıs 2017

Bakış Ymm’den E-Fatura ve E-Defter Seminerine Davet

Sayın İlhan ALKILIÇ (YMM), Sayın İrfan VURAL (YMM), Sayın Cenk İÇER (SMMM) tarafından verilecek seminer   Sınav Koleji Konferans Salonu/Mustafa Kemal Mahallesi 2080. Sokak No:4, Çankaya/Ankara adresinde […]
12 Mayıs 2017

Asgari Ücret Desteği

Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan […]
12 Mayıs 2017

Kurumların Vergi Semineri

Tarih: 01 Nisan 2016 Cuma Saat: 14:30 Adres: DSİ Genel Müdürlüğü Konferans İnönü Bulvarı no: 16  Çankaya/ANKARA
11 Mayıs 2017

Vergi Affı

KAMU ALACAKLARININ  YENİDEN YAPILANDIRMASINA  İLİŞKİN YASA TASARISI ÜZERİNE NOT I- GENEL BİLGİ 1.Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; aşağıdaki gibidir. ¾    Maliye Bakanlığı, ¾    Gümrük ve Ticaret […]
11 Mayıs 2017

Erteleme kapsamında prim ödeme işlemleri

6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel […]
11 Mayıs 2017

Muhtasar Beyanname

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği “Aylık Prim ve […]
11 Mayıs 2017

Elektronik Defter Beratları

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması. Tarih: 28/02/2017 Sayı: VUK-89 […]