Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı. – GİB Duyurusu
27 Kasım 2018
Türkiye ile Botsvana Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Akdedilmesine İlişkin İlk Tur Müzakereler Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu
30 Kasım 2018

30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.