Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru – KGK Duyurusu

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı – KGK Duyurusu
11 Mart 2019
Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Başvurularına İlişkin Sistem Kullanıma Açılmıştır – KGK Duyurusu
11 Mart 2019

 

Bağımsız denetçilerin kendilerine ilişkin sürekli eğitim yükümlülük durumunu kontrol edebileceği alan “Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi” üzerinden, bağımsız denetim kuruluşlarının ise denetim kadrosunda yer alan denetçilerinin sürekli eğitim yükümlülük durumlarını kontrol edebileceği alan “Denetim Kuruluşları Yetkilendirme ve Bilgi Giriş Sistemi” üzerinden kullanıma açılmıştır.

 

Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları söz konusu sistemler aracılığıyla kendilerinin/denetçilerinin sürekli eğitim yükümlülük durumlarını kontrol edebilirler.

 

Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarına duyurulur.