Ali Rıza GÖKTEPE
10 Mayıs 2017
Mehmet KÖYCE
10 Mayıs 2017
YMM Ortak,
Kıdemli Denetçi

  • A.Ü. SBF İşletme Bölümü (1986)
  • Maliye Bak. Gelirler Kontrolörlüğü ve Gelirler Başkontrolörlüğü (1986-1998)
  • Yeminli Mali Müşavirlik (1998)
  • Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.(2005)