28 Temmuz 2016

Konsorsiyum olarak üstlenilen işin mühendislik kısmının yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile hizmet alınacak alt taşeronlardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … San. ve Tic. Ltd. Şti. / … A.Ş. & … San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı konsorsiyumu olarak Gıda, […]
17 Haziran 2016

4691 sayılı Kanunundan yararlanılması durumunda, bölgedeki faaliyetlere ilişkin proje giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan vergi teşvikleri arasında sayılan Ar-Ge ve destek personeli ücretine tanınan istisnadan yararlanılıp kurumlar […]
10 Haziran 2016

Komple yeni yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuzda sorulan hususlar ile ilgili olarak ilgi (b)’de kayıtlı özelgemiz ile cevap verilmiş olup ilgi (c)’de kayıtlı özelge talep formunuz ile […]
6 Haziran 2016

Belediye tarafından ihtiyaç fazlası elektriğin perakendeci kuruma satışı faaliyeti nedeniyle kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde; Belediyeniz tarafından Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında … Kalkınma Ajansına sunulan … Yenilenebilir Enerji […]
1 Haziran 2016

Dar mükellef şirketin OSB’den tahsis ettiği arsayı tam mükellef ilişkili şirkete devretmesi durumunda vergilemenin nasıl yapılacağı.rinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; merkezi Hong Kong’da bulunan şirketinizin Türkiye’de işyeri ve daimi temsilciliği veya bürosunun bulunmadığı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu ile […]
30 Mayıs 2016

T3A Kapasite ve Tv Radyo Hizmeti için ödenen bedelin gider yazılması

İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden; Şirketinizin … bünyesinde faaliyetini yürüttüğü, bu çerçevede aldığı T3-A kapasite ve TV Radyo uplink hizmeti için ödediği bedelin […]
27 Mayıs 2016

Kısmi bölünme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Şirketi aktifinde iki yıldan uzun süredir iştirakler hesabında bulunan … TL değerindeki şirketinize ait hisseleri Kurumlar Vergisi Kanununun 19/3-b maddesine […]
25 Mayıs 2016

Kamu personeline verilen konaklama ve konaklama yanında zaruri ihtiyaçlar olan kahvaltı ve yemek hizmetinin vergilendirilmesi.

… Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi … Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi hakkında ilgi (a)’da kayıtlı yazınız ekinde alınan 15.01.2015 tarihli özelge talep […]
25 Mayıs 2016

Aktife kayıtlı taşınmazın satışında kurumlar vergisi ve KDV uygulaması.

İlgide (a)’da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (c)’de kayıtlı dilekçede, finansal kiralama borcuna karşılık kiracıdan teminat olarak kabul edilen ipotekli taşınmazın, borcun ödenmemesi dolayısıyla İcra […]