14 Haziran 2019

Sirküler 2019/66

ÖTV’ye ilişkin hurda indirimi tutarı arttırıldı.
14 Haziran 2019

Sirküler 2019/65

Kapadokya Alanı İdaresi için vergi muafiyet ve istisnaları getirildi.
15 Mayıs 2019

Sirküler 2019/64

Kambiyo işlemlerinde BSMV oranı binde bir olarak belirlendi.
2 Mayıs 2019

Sirküler 2019/63

Bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutar ve matrahlarında değişiklik yapıldı.
2 Mayıs 2019

Sirküler 2019/62

Mevduat hesaplarından elde edilen faize uygulanan stopaj oranlarında değişiklik yapıldı.
30 Nisan 2019

Sirküler 2019/61

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken […]
18 Nisan 2019

Sirküler 2019/60

2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı açıklandı.
18 Nisan 2019

Sirküler 2019/59

Genelgede vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması ile ilgili açıklamalar yer aldı.
15 Nisan 2019

Sirküler 2019/58

ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde […]