18 Mayıs 2017

Kızıltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır. – GİB Duyurusu

Mardin Defterdarlığına bağlı Kızıltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü Sanayi Mahallesi, 711. Sokak, No:11 Hükümet Konağı Kat:1 Kızıltepe/MARDİN adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır. Mardin Defterdarlığı Haberleşme Bilgileri de […]
18 Mayıs 2017

Bilecik İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir. – GİB Duyurusu

Bilecik Defterdarlığına bağlı Bilecik ve Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde […]
18 Mayıs 2017

Mobilya Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Uygulaması ile Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine İlişkin ÖTV Oranı Uygulaması 30/9/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. – GİB Duyurusu

29.04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10106 sayılı Kararname ile; % 18 KDV oranına tabi olan mobilya teslimlerine ilişkin olmak üzere 30/4/2017 tarihine kadar […]
18 Mayıs 2017

Kayseri İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir. – GİB Duyurusu

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Bünyan, Develi ve Pınarbaşı Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Yeşilhisar Malmüdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde […]
18 Mayıs 2017

Değişim Yönetimi Eğitimi 20-21 Nisan 2017 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. – GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni […]
18 Mayıs 2017

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğü Kurulmuştur. – GİB Duyurusu

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Sapanca Vergi Dairesi Müdürlüğü 01.04.2017 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır. Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir. Sakarya Vergi […]
18 Mayıs 2017

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları’nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. – GİB Duyurusu

20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma […]
18 Mayıs 2017

Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. – GİB Duyurusu

20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve […]
18 Mayıs 2017

Vergi Dairesi Başkanlıklarının İnternet Siteleri Yeni Tasarımı ile Hizmetinizde – GİB Duyurusu

30 Vergi Dairesi Başkanlığının internet sayfası, mükellef odaklılık ilkesi çerçevesinde hizmet veren Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi  www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek sade ve kullanımı kolay […]