29 Temmuz 2017

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 TEMMUZ – GİB Duyurusu

2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2017. Mükelleflerimiz vergilerini, • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, • Anlaşmalı bankalardan, […]
29 Temmuz 2017

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 TEMMUZ – GİB Duyurusu

2017 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2017. Mükelleflerimiz, 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesini;  hızlı, […]
29 Temmuz 2017

6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU 3. TAKSİT ÖDEMENİZİ UNUTMAYIN SON GÜN 31 TEMMUZ – GİB Duyurusu

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, 2017 yılının Mart ayından Temmuz ayına ertelenen 3. taksitinin ödemesi için Son Gün 31 Temmuz […]
29 Temmuz 2017

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU 1. TAKSİT ÖDEMENİZİ UNUTMAYIN SON GÜN 31 TEMMUZ – GİB Duyurusu

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi için Son Gün 31 Temmuz 2017.  Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi […]
29 Temmuz 2017

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 14/3 maddesi […]
29 Temmuz 2017

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak […]
27 Temmuz 2017

Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile;  7020 sayılı Kanununun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen; – […]
26 Temmuz 2017

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor. – GİB Duyurusu

2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi 1 Temmuz 2017 tarihinde başlamıştır. Mükelleflerimiz vergilerini, • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, • Anlaşmalı bankalardan, […]
26 Temmuz 2017

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor. – GİB Duyurusu

2017 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi 1 Temmuz 2017 tarihinde başladı. Mükelleflerimiz, 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesini;  hızlı, kolay […]