4 Haziran 2017

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. – GİB Duyurusu

27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına […]
31 Mayıs 2017

Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın BUGÜN SON GÜN – GİB Duyurusu

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, süresinde ödenmeyen 1. taksiti ile 2017 yılının Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2.taksitinin ödeme süreleri […]
31 Mayıs 2017

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanunun; – 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde Maliye Bakanlığının ve bazı idarelerin […]
31 Mayıs 2017

Vergi Daireleri 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba Günü Saat 23:59′ a Kadar Açık Olacaktır. – GİB Duyurusu

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, süresinde ödenmeyen 1. taksiti ile 2017 yılının Ocak ayından Mayıs ayına ertelenen 2.taksitinin ödeme süreleri […]
31 Mayıs 2017

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı. – GİB Duyurusu

69 ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu […]
31 Mayıs 2017

Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında Tebliğ Taslağı Hazırlandı. – GİB Duyurusu

27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun […]
31 Mayıs 2017

Bazı Bankalar 31 Mayıs Çarşamba Günü Mesai Saatinden Sonra Tahsilat Yapacaktır. – GİB Duyurusu

Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan borçluların 2 nci taksitlerini ödeme süreleri ile daha önceki taksitlerini ödemediği için yapılandırması […]
24 Mayıs 2017

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. – GİB Duyurusu

23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin […]
24 Mayıs 2017

Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. – GİB Duyurusu

24/05/2017 tarihli ve VUK-94/ 2017-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin […]