Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı. – GİB Duyurusu

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesine İlişkin Karar Yayımlandı. – GİB Duyurusu
2 Ocak 2019
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. – GİB Duyurusu
2 Ocak 2019

540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki yakıt motorlu olan; motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler ve sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar için özel tüketim vergisi oranı, 31/3/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere % 0 (sıfır) olarak belirlenmektedir.

Söz konusu Karar için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.