11 Kasım 2018 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları (30/11/2018) – KGK Duyurusu

11 Kasım 2018 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları – KGK Duyurusu
30 Kasım 2018
– KGK Duyurusu
7 Aralık 2018

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz söz konusu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

11 Kasım 2018 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.