Vergi Daireleri 2 Ekim 2017 Pazartesi Günü Saat 19:00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır. – GİB Duyurusu

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu
2 Ekim 2017
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU – GİB Duyurusu
2 Ekim 2017

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dördüncü ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri 2 Ekim 2017 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla gerekli görülmesi halinde, 2 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 19:00′ a kadar vergi dairelerinin açık bulundurulması konusunda Vergi Dairesi Başkanları/ İl Defterdarları yetkili kılınmıştır.