5 Şubat 2018

Sirküler 2018/22

Denizaltı karayolu tünellerinden geçiş ücretlerine uygulanan katma değer vergisi KDV oranı % 18’den % 8’e düşürüldü.
5 Şubat 2018

Sirküler 2018/21

3 No’lu KDV Beyannamesi uygulaması, tevkifat uygulamasının genişletilmesi, taşınmaz ve iştirak hisselerinde KDV istisnası gibi konularda açıklama yapılmıştır.
29 Ocak 2018

Sirküler 2018/20

Borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için 31.12.2017 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas döviz kurları belirlendi.
29 Ocak 2018

Sirküler 2018/19

Yönetim kurulu karar defteri ile tutulması halinde limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2018 Çarşamba gününe kadar yaptırılması gerekmektedir.
4 Ocak 2018

Sirküler 2018/18

ücret geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerinin ailevi durumları dikkate alınarak 2018 yılında yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları
3 Ocak 2018

Sirküler 2018/17

Tebliğde; meyve suları, limonatalar, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, tonik ve tatlandırılmış veya aromalandırılmış benzeri içecekler ile makaronların ÖTV’ye tabi olmasına ilişkin açıklamalar […]
3 Ocak 2018

Sirküler 2018/16

Tebliğde; sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından sunulan ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi […]
3 Ocak 2018

Sirküler 2018/15

Tebliğde; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu […]
3 Ocak 2018

Sirküler 2018/14

2018 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi tutarı 53,00 –TL olarak belirlendi.
3 Ocak 2018

Sirküler 2018/13

Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda ÖİV matrahının hesaplanması ile FATİH Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına verilecek elektronik haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) istisnası