1 Ağustos 2018

Sirküler 2018/83

Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacaklarında rehinli alacakların sıralaması değişti.    
26 Temmuz 2018

Sirküler 2018/82

    Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
12 Temmuz 2018

Sirküler 2018/81

  Sirkülerde, 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı açıklandı.  
11 Temmuz 2018

Sirküler 2018/80

Katma Değer Vergisi Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin düzenleme yapıldı.
11 Temmuz 2018

Sirküler 2018/79

Özel Vergisi Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin düzenleme yapıldı.
11 Temmuz 2018

Sirküler 2018/78

Özel Vergisi Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ilişkin değişiklik yer almaktadır.
10 Temmuz 2018

Sirküler 2018/77

VUK Genel Tebliğinde, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde […]
10 Temmuz 2018

Sirküler 2018/76

Tebliğde, İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme […]
9 Temmuz 2018

Sirküler 2018/75

Reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise 29.06.2018 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından avans işlemleri için belirlenen % […]
9 Temmuz 2018

Sirküler 2018/74

Reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise 29.06.2018 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından avans işlemleri için belirlenen % […]