2 Ocak 2018

Aciz Vesikasının Muhasebeleştirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile, güncel olarak … TL olan alacaklarınızı tahsil etmek için yapılan icra takiplerinin neticesiz kaldığını, 11.07.2017 tarihli haciz işlemi neticesinde borçlunun […]
29 Aralık 2017

Mal alımlarına ilişkin olarak imzalanan sözleşmenin feshinden dolayı teslim alınamayan mallar için düzenlenecek iade faturası hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ileride yapılacak mal alımlarına ilişkin olarak imzalanan sözleşmeye istinaden satıcı tarafından adınıza fatura düzenlenmiş olduğu, ancak satıcı firma ile aranızda yaşanan […]
29 Aralık 2017

DHMİ kiralanan arazi üzerinde inşa edilen bina için yapılan harcamaların itfası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yurtiçi ve yurtdışı hava ve yük taşımacılığı faaliyetinden dolayı Başkanlığımız mükellefi olan şirketinizin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile imzalanan 5 […]
29 Aralık 2017

Günlük ve haftalık olarak kiraya verilen gayrimenkulun, sadece mülkiyet sahibi tarafından kullanılması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; adınıza kayıtlı olan taşınmazın kiraya verilmesi (552003-Kendine Ait veya Kiralanmış Mobilyalı Evlerde Bir Aydan Daha Kısa Süreli Olarak Kiralama) faaliyeti dolayısıyla […]
28 Aralık 2017

Dövizli faturalardan kaynaklanan cari hesap için kur farkı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; döviz cinsinden mal alışlarınızda bazı ödemelerin TL cinsinden bazı ödemelerin döviz cinsinden yapıldığından bahisle TL cinsinden yapılan ödemelerin ilgili dövize […]
11 Aralık 2017

Sevk İrsaliyesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesi neticesinde; adınıza kayıtlı sabit iş yeri ve deponuzun bulunmadığını, aracınızla cep telefonu aksesuarı toptan satışı ile uğraştığınızı belirterek sevk irsaliyesi […]
11 Aralık 2017

AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, ön ödemeli kartlar (AFAD Kart, Kızılay Kart, … Kart vb.) aracılığıyla nihai tüketicilere mağazalardan mal satışında bulunduğu, nihai tüketiciler açısından […]
17 Ekim 2017

İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinizin faaliyetini …… Sitesinde işyeri sahibi ortaklarının oluşturduğu kat malikleri kurulunun verdiği yetkiye binaen, yetki ve görevleri kat malikleri kurulu ile […]
21 Ağustos 2017

Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesi neticesinde; her türlü medikal ve biomedikal cihaz sektöründe kullanılan alet, madde, malzeme, makine ve ekipmanların işletmeciliği ile alım ve satımını […]
18 Ağustos 2017

Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; T.C. Merkez Bankasının günlük döviz kurlarını her gün saat 15:30’da ilan ettiği, kurların ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlandığı, […]