21 Ağustos 2017

Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesi neticesinde; her türlü medikal ve biomedikal cihaz sektöründe kullanılan alet, madde, malzeme, makine ve ekipmanların işletmeciliği ile alım ve satımını […]
18 Ağustos 2017

Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; T.C. Merkez Bankasının günlük döviz kurlarını her gün saat 15:30’da ilan ettiği, kurların ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlandığı, […]
17 Ağustos 2017

Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; şirketiniz ile … (müteahhit firma) arasında 17.03.2010 tarihinde “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalandığı, şirketiniz ile […]
10 Ağustos 2017

Araç kiralama faaliyetinde tevsik zorunluluğu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, araç kiralama faaliyetinde bulunduğunuz, yabancı uyruklu müşterilerin işlem bedelini kredi kartı ya da banka yolu ile yapamadıklarından nakit ödeme yaparak […]
7 Ağustos 2017

Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlediği, imza yetkililerinizin yoğun müvekkil ziyaretleri, toplantıları vs. nedenlerden dolayı serbest meslek makbuzunun […]
24 Temmuz 2017

Dernek Tarafından Ayni Olarak Alınan Bağışın, Başka Bir Firmadan Alınan Hizmet Bedelinin Ödenmesinde Ayni Olarak Kullanılması

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, ayni olarak derneğinize bağışı yapılan çimentonun, derneğiniz tarafından yaptırılan caminin yapımında kullanılmak üzere alınan beton bedelinin ödenmesinde kullanılacağından bahisle, bu […]
21 Temmuz 2017

Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda kurumsal yemek kartı işi ile iştigal ettiğinizi, kurumsal müşterilerinizden yemek kartlarında bakiyeleri biten personellerinin bireysel olarak kartlarına yükleme yapmalarına olanak sağlayacak […]
21 Temmuz 2017

İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden, şirketinizin cep telefonu uygulamaları (internet) yoluyla firmalara komisyon karşılığı anket hizmeti vereceği, örneğin X firmasınca, şirketinizden 10.000 TL tutarında anket […]
17 Temmuz 2017

Mermer imalatında kullanılan kamyonun amortisman oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mermer imalatında kullanmak üzere aldığınız … model kaya kamyonu için uygulanacak amortisman oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
10 Temmuz 2017

Lisanslı Depo İşletmeciliği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin 5300 sayılı Kanun kapsamında lisanslı depo işletmeciliği faaliyetinde bulunacağı, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39/6 maddesinde yer alan “Ürün senedinin […]