11 Aralık 2017

AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, ön ödemeli kartlar (AFAD Kart, Kızılay Kart, … Kart vb.) aracılığıyla nihai tüketicilere mağazalardan mal satışında bulunduğu, nihai tüketiciler açısından […]
17 Ekim 2017

İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinizin faaliyetini …… Sitesinde işyeri sahibi ortaklarının oluşturduğu kat malikleri kurulunun verdiği yetkiye binaen, yetki ve görevleri kat malikleri kurulu ile […]
21 Ağustos 2017

Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesi neticesinde; her türlü medikal ve biomedikal cihaz sektöründe kullanılan alet, madde, malzeme, makine ve ekipmanların işletmeciliği ile alım ve satımını […]
18 Ağustos 2017

Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; T.C. Merkez Bankasının günlük döviz kurlarını her gün saat 15:30’da ilan ettiği, kurların ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlandığı, […]
17 Ağustos 2017

Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; şirketiniz ile … (müteahhit firma) arasında 17.03.2010 tarihinde “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalandığı, şirketiniz ile […]
10 Ağustos 2017

Araç kiralama faaliyetinde tevsik zorunluluğu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, araç kiralama faaliyetinde bulunduğunuz, yabancı uyruklu müşterilerin işlem bedelini kredi kartı ya da banka yolu ile yapamadıklarından nakit ödeme yaparak […]
7 Ağustos 2017

Serbest meslek makbuzunda imza yerine imza kaşesi basılı imza.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlediği, imza yetkililerinizin yoğun müvekkil ziyaretleri, toplantıları vs. nedenlerden dolayı serbest meslek makbuzunun […]
24 Temmuz 2017

Dernek Tarafından Ayni Olarak Alınan Bağışın, Başka Bir Firmadan Alınan Hizmet Bedelinin Ödenmesinde Ayni Olarak Kullanılması

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, ayni olarak derneğinize bağışı yapılan çimentonun, derneğiniz tarafından yaptırılan caminin yapımında kullanılmak üzere alınan beton bedelinin ödenmesinde kullanılacağından bahisle, bu […]
21 Temmuz 2017

Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda kurumsal yemek kartı işi ile iştigal ettiğinizi, kurumsal müşterilerinizden yemek kartlarında bakiyeleri biten personellerinin bireysel olarak kartlarına yükleme yapmalarına olanak sağlayacak […]
21 Temmuz 2017

İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden, şirketinizin cep telefonu uygulamaları (internet) yoluyla firmalara komisyon karşılığı anket hizmeti vereceği, örneğin X firmasınca, şirketinizden 10.000 TL tutarında anket […]