25 Ağustos 2017

Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında alınan yatırım teşvik belgesine istinaden 12.8.2011 tarihinde yatırıma başlandığı, yatırımınızın kısmen tamamlanarak faaliyete geçildiği ve […]
24 Ağustos 2017

Yurtdışındaki şubenin iflası nedeniyle tahsil edilemeyen alacağın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, her türlü resmi ve özel inşaatlarla ilgili ihalelere katılmak, konut, ticarethane, işyerleri, sosyal tesisler, otel, motel, tatil köyü ve buna benzer […]
24 Ağustos 2017

Teknopark bünyesinde yapılan faaliyetlerin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; – Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde faaliyette bulunduğunuz,   – “Satış süreçleri karar destek, simülasyon ve optimizasyon sistemi” projesi geliştirmekte olduğunuz, proje […]
18 Ağustos 2017

Taşınmazın şuyulandırma sonucu değişiminde vergilendirme

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kayıtlarınızda 2.500 m² olarak yer alan arsanın şuyulandırılması sonucu 2.836 m² olduğu, ……. Belediyesinin şuyu uygulaması sonucu parselinizdeki arsanızdan 602,52 m²’nin […]
10 Ağustos 2017

KVK yeniden değerleme

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İndirimli Kurumlar Vergisi başlıklı 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6745 sayılı Kanunla eklenen hükmün 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe […]
4 Ağustos 2017

Japonya mukimi şirket ortağına kar dağıtımında tevkifat oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin her türlü malın ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti faaliyetiyle iştigal ettiği, %99,96 oranında ortağınız olan Japonya mukimi firmaya kar payı […]
4 Ağustos 2017

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan kira yardımı ve taşınma tazminatının vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede; şirketiniz tarafından, kooperatif adına kayıtlı arsa üzerine kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak tekrar yapılacak konutlara ilişkin olarak kooperatife […]
4 Ağustos 2017

Kısmi bölünme neticesinde kurulan şirketin indirimli kurumlar vergisi uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … A.Ş. bünyesinde … tarih ve … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında komple yeni yatırım niteliğindeki kağıt üretim tesisinin Kurumlar Vergisi […]
4 Ağustos 2017

Mülkiyeti vergi muafiyeti tanınan vakıf ile kamu yararına çalışan derneğe ait arsa üzerine inşa edilen cami inşaatı için yapılan harcamaların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mülkiyeti Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsündeki ……. Vakfı ile kamu yararına çalışan dernek statüsündeki …… Derneğine ait olan arsa […]
4 Ağustos 2017

Vergiye tabi gelir oluşmadığı için indirilemeyen devreden yatırım indirimi istisnası tutarının, vergiye tabi gelir oluşturan kazançlardan indirilip indirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinden, şirketinizin Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) kayıtlı römorkörler ile römorkör işletmeciliği konusunda faaliyet gösterdiği, aktifinizde kayıtlı iki adet römorkörün […]