8 Ocak 2018

Yıllara sari işi üstlenen adi ortaklıkta ortaklığı oluşturan şirketlerin birleşmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …İnş. Taah. Turizm Petrol Enerji ve Nak. A.Ş. – ………..Yapı İnş. Taah. Tic. A.Ş. adi ortaklığının taşeron olarak yıllara sari inşaat […]
8 Ocak 2018

Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmaz Satışında KV

İlgide kayıtlı talep formunuz ve eki dilekçede, şirketinizin iplik üretimi ve satışıyla iştigal ettiği, 03.06.2010 tarihinde …ili …ilçesi … mahallesi … parselde ve … m² olarak […]
8 Ocak 2018

Sözleşme devir bedeli olarak yapılan ödemenin gider olarak indirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından ….. 06.09.2012 tarihinde ihale olunan ve daha sonra adı […]
5 Ocak 2018

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin tersanecilik faaliyeti kapsamında bakım-onarım hizmeti vermekte olan yüzer havuzların, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Özel Maksatlı Su Araçları […]
5 Ocak 2018

Devremülk satışlarının vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mülkiyeti şirketinize ait ve yapı ruhsatı alınmış arsa üzerinde termal devremülk inşaatı yapacağınızı, henüz inşaata başlanmadığı ancak devremülk satışlarına başlanıldığı, satışların […]
4 Ocak 2018

TUGS Kayıtlı Geminin Kiralanarak İşletilmesinin Kurumlar Vergisi ve KDV’den İstisna Olup Olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir gemiyi kiralayarak kiracı vasfıyla geminin işletilmesi (kumanya ve teknik malzeme satışı) faaliyeti ile iştigal etmek […]
4 Ocak 2018

2015 ve 2016 yıllarında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 10.07.2015 tarihli ve ….. sayılı müracaatı üzerine Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapacağı ….. konulu tevsi yatırımına 15.06.2012 […]
2 Ocak 2018

Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde devam eden ortak açısından yıllara sari inşaat işinin durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü 183. Şube Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan “……….” işinin yapılması amacıyla ………… ile şirketiniz […]
2 Ocak 2018

Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında yapacağınız okul yatırımının tamamlama vizesi gerçekleştirildikten sonra okulun şirketinizce işletilmeyip […]
2 Ocak 2018

Stoklardaki emtianın imha edilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; -Şirketinizin hazır giyim ürünleri, aksesuarlar, ayakkabılar, el çantaları, bavul ve deri eşya vb. ve bunlara ilişkin sair aksesuarlar da dahil […]