27 Ekim 2017

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yapılan yıllara sari inşaat işi için ödenen hakedişlerde damga vergisi-kurumlar vergisi-KDV kesintisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile yıllara yaygın inşaat işi olan “İdare Binası ve Altyapı İnşaatı” işi için sözleşme imzaladığınız belirtilerek, söz […]
20 Ekim 2017

Kalkınma ajansından alınan hibe tutarına ait faizin ajans hesaplarına aktarılmasında vergilendirme

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …… Kalkınma Ajansından “…………. Programı Destek Sözleşmesi” kapsamında “………… Projesi”nin uygulanması için 30.05.2014 tarihli destek sözleşmesini imzaladığınız ve toplam hibe tutarı […]
19 Ekim 2017

Konut yapı kooperatifinin belediyeden satın aldığı dairelerin üyelerine tesliminin Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu ile belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kooperatifinizin 23.12.2015 tarihinde kurularak, ticaret siciline tescil edildiği, 04.02.2016 tarihinde belediyeden tapuda tarla vasfında olan bir taşınmazı KDV ödemeksizin satın aldığı, […]
17 Ekim 2017

Kar payı dağıtımında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 1995 yılı ve öncesi dönemlere ait enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş “Olağanüstü Yedekler” hesabında yer alan geçmiş yıl karlarının ortaklara dağıtılması durumunda, […]
9 Ekim 2017

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılanlardan elde edilen gelirler dolayısıyla Üniversite bünyesinde oluşan iktisadi kamu kuruluşunun Kurumlar Vergisi ve KDV’den muaf olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Eğitim Fakültesi döner sermaye işletmesi bünyesinde yapmış olduğunuz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında elde ettiğiniz gelirden dolayı kurumlar vergisi  ve […]
5 Ekim 2017

Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden istisna olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin 1954 yılında kurulmuş bulunan çimento fabrikasının teknolojisinin eskimesi ve şehir içerisinde kalması dolayısıyla yeni ve modern teknojilerle donatılmış olarak şehir […]
28 Eylül 2017

Türev işlemler için alınan nakit teminatlar nedeniyle ödenen faizler üzerinden hangi oranda tevkifat yapılacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bankanız ile yurt dışı banka veya finans kurumları arasında gerçekleştirilen çeşitli finansal türev işlemler dolayısıyla karşı taraf risklerinin güvenceye alınmasını teminen […]
22 Eylül 2017

Gayrimenkul bağışında KDV ve Kurumlar Vergisi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin ….. Büyükşehir Belediyesine bağışlanmasının Katma Değer Vergisinden istisna olup olmadığı ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde […]
20 Eylül 2017

Yurt dışı aracılık hizmetlerinin KDV ve stopaja tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim vb. ekipmanlarının test ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirdiği, bu çerçevede İngiltere’de […]
7 Eylül 2017

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin teknoparktan çıkarak faaliyetine devam etmesi durumunda istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 2014 yılında …… Teknoparkta program geliştirerek 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde istisnadan yararlandığı, 2015 yılında Teknoparktan çıktığı, geliştirilmiş […]