16 Mart 2018

Ticari faaliyette bulunan kişinin kredi ile aldığı konutu home-ofis olarak kullanması sebebiyle ödediği faizlerin ve konut için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, bilgisayar mühendisi olarak bilgisayar yazılımı hazırlama, yazılımların satışı, veri tabanı yöneticiliği […]
15 Mart 2018

Eğitim Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup, … Temel Lise faaliyetiniz ile ilgili olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde yer alan eğitim ve […]
19 Şubat 2018

4 yıldır Türkiye’de ikamet eden Suriye vatandaşının internet üzerinden yurt dışından elektronik küçük malzeme alım satımı faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Suriye vatandaşı olduğunuz ve 4 yıldır Türkiye’de ikamet ettiğiniz, internet üzerinden elektronik küçük malzeme alım-satımı yaptığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz nedeniyle […]
19 Şubat 2018

İflas idare memuruna yapılan ödemenin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, avukatlık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, iflas idare memurluğu sebebi ile … İcra Dairesinden adınıza ödenmesi gereken 40.000 TL tutarındaki iflas idare […]
7 Şubat 2018

Köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yapılan traktör motoru tamiri faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yaptığınız oto motor tamiri faaliyetinden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında esnaf […]
7 Şubat 2018

Ar-Ge Merkezi Belgesi Olan İşletmenin Personel Sayısını Belirleyebilme Dönemi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 09.05.2017 tarihinde Ar-Ge Merkezi Belgesi aldığınız ve Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşviklerden yararlanabilmek için 15 tam zaman eşdeğer personeli çalıştırmanızın gerekli olduğu, […]
30 Ocak 2018

2893 sayılı Kanuna tabi eski eser çalışmalarından elde edilen serbest meslek kazancında tevkifat

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde, belediyelere eski eser relöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması işi yaptığınızı, yaptığınız eski eser çalışmalarınızdan bazılarının 2863 sayılı […]
26 Ocak 2018

Serbest meslek erbabına yapılan ödemelerin Gelir Vergisi, Vergi Usul ve KDV Kanunu karşısındaki durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, müşterileriniz tarafından verilen bina inşaat yol, köprü, viyadük yapımı vs. gibi projelerin 3D animasyon film (görselleştirme) olarak bilgisayar ortamında hazırlanması faaliyetinde […]
26 Ocak 2018

687 nolu KHK ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 18.maddesine göre asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin hesaplanmasında uygulanacak vergi oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 687 No.lu Kanun Hükmünde Kararnamenin gelir vergisi indirimine ilişkin kısmında, asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi uygulandıktan […]
16 Ocak 2018

Üç adet araç ile oto kiralama faaliyeti nedeniyle, basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hakkında.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Rize ili Portakallı Mahallesinde ikamet ettiğiniz, adınıza kayıtlı üç adet araç ile oto kiralama faaliyetinde bulunacağınızı belirterek, basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceğiniz […]