7 Eylül 2017

Apartman yönetimi tarafından yapılan ücret ve serbest meslek ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, apartmanınızın tamamının iş yerlerinden oluştuğu, apartman yöneticiliği ve muhasebe işlerinin aylık ücret karşılığı kat maliki olmayan serbest muhasebeci […]
23 Ağustos 2017

Velayeti eşte bulunan çocuk için yapılan eğitim giderinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuzu, 01.07.2016 tarihinde eşiniz … ayrıldığınızı, kızınıza ait eğitim bedelini okula […]
22 Ağustos 2017

Faaliyet izni iptal edilen bankanın mevduatına yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun ……. tarih ve ……. sayılı kararı uyarınca faaliyet izni iptal edilen …………. Bankası A.Ş.’nin aktifinde bulunan […]
18 Ağustos 2017

Elde kispet dikimi ve deri işleri faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılamayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, elde kispet dikimi ve deri işleri faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
18 Ağustos 2017

Edirnekari faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, edirnekari faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
27 Temmuz 2017

Millî müsabakalara katılan millî takım antrenörüne sözleşmeli olarak çalıştığı taşeron firma tarafından ödenen ücretin gelir vergisinden istisna olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, taşeron firma olan … bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalıştığınız ayrıca,  kayak millî takımının antrenörlüğünü yaptığınız ve antrenör olarak Türkiye Kayak Federasyonu […]
27 Temmuz 2017

Arızi serbest meslek kazancının vergilendirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede; serbest çalışan grafik sanatçısı olduğunuzu ve 2016 yılı içerisinde bir şirket tarafından farklı tarihlerde açılan 7 adet logo […]
9 Haziran 2017

Noterin ikametgah olarak kullandığı otele ait harcamaların mesleki kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Tunceli 2. Noteri olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, ikamet ettiğiniz otel odasından dolayı aldığınız otelcilik hizmeti nedeniyle yaptığınız harcamaların mesleki […]
7 Haziran 2017

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18. Madde ile Stopaj Teşviki ve Damga Vergisi Hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında stopaj teşvikinden faydalanan işçilerin yanı sıra teşvikten faydalanmayan […]
2 Haziran 2017

Büyükelçinin ikametgâhında özel hizmetli olarak çalışanın elde ettiği ücretin vergisel durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Amerikan Büyükelçileri … ve … tarafından verilen yazılara göre büyükelçilerin evinde 08.02.2010 tarihinden itibaren özel hizmetli olarak çalıştığınızı, Sosyal Güvenlik Kurumu […]