Eğitim

Dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde muhasebe, vergi ve ticaret hukuku ile buna bağlı mevzuat çok hızlı değişmektedir. Firmaların bu değişimlere uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

 • Türk Ticaret Kanunu eğitimleri
 • Finansal tablo hazırlama eğitimleri
 • Uluslar arası Muhasebe Standartları (UFRS) eğitimi
 • Vergi seminerleri
 • Dönem sonu işlemleri eğitimi

Danışmanlık

Günümüzde her alanda olduğu gibi iş yaşamında da hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Firmaların bu gelişmeye ayak uydurabilmeleri için kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını zamanında tespit etmeleri ve bunları gidermenin yollarını bulmaları ile mümkün olabilecektir. Bu esneklik firmalara başarılı olmanın temelini hazırlayacaktır. Bakış gerek ulusal anlamda farklı sektörlerdeki proje ve işlerden kazandığı deneyim gerekse uluslararası partnerinden aldığı bilgi ve destekle yerli ve yabancı müşterilerine en uygun çözümü üretecek birikim ve deneyime sahiptir.

IPG & Bakış Bağımsız Denetim sahip olduğu bu birikim ile bağımsız, profesyonel ve müşteri memnuniyetini temel alan bir yaklaşımla, müşterilerinin sorunlarının gerçekçi ve kalıcı bir şekilde çözülmesi, stratejik kararların alınmasındaki yol gösterici ve yönlendirici tutumu ile şirketlerin performansını artırma, büyüme ve kurumsallaşmalarına destek olur.

IPG & Bakış kurumsal ilke olarak, müşterilerinin sorunlarını birlikte çalışarak çözümler. Bunun için sorunları samimiyetle dinler, düşüncelerimizi açık ve net olarak ifade ederiz. Alternatif çözümler üretmek, yenilikçi olmak, tüm yaklaşımlarımızda ve önerilerimizde üst düzeyde profesyonel olarak her türlü çabayı harcarız. Ancak, asla aklımızdan çıkarmadığımız husus şudur; hiçbir profesyonel yaklaşım içten ve samimi olmanın yerini alamaz. Bu nedenle içten ve samimi yaklaşım belirleyici özelliğimizdir.

Şirketin yapısına göre değişen bu hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Yeni TTK' ya göre şirketlerin kurumsallaşma çalışmalarında yönlendirme ve danışmanlık,
 • Şirket ana sözleşmelerinde danışmanlık
 • Şirket satın alma, devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık,
 • Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık,
 • Yatırım projeleri hususunda danışmanlık,
 • Halka açılmaya yönelik işlemler,
 • Hisse değerlemeleri yapma,
 • Karlılık ve maliyet analizi raporları hazırlama,
 • Şirket kuruluş hizmetleri,
 • Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye'de şube ve irtibat bürosu kurulumu,
 • Stratejik değerlendirme,
 • Pazar değerlendirmesi, rekabet analizi ve kıyaslama,
 • Şirket değerlendirmesi ve SWOT analizinin yapılması,
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi ve iş planlarına dönüştürülmesi,
 • Aile şirketleri ve sürdürülebilirlik,
 • Yeniden yapılanma,
 • İnsan kaynakları yönetimi,
 • İç denetim