15 Şubat 2018

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

15/02/2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 2); ÖTV Kanununa […]
13 Şubat 2018

Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Servisi Yeni Adreslerinde Hizmet Vermeye Başlamıştır. – GİB Duyurusu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki onarım nedeniyle Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Genel Evrak Servisi Cemal Gürsel Caddesi No:74 Cebeci […]
13 Şubat 2018

Ankara ve Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlükleri Yeni Adreslerinde Hizmet Vermeye Başlamıştır. – GİB Duyurusu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki onarım nedeniyle Ankara ve Anadolu İhtisas Vergi Daireleri Türkocağı Caddesi 1401. Sokak No:5 Balgat adresinde yer alan Ek Hizmet […]
13 Şubat 2018

Çorum İline Ait Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi Güncellenmiştir. – GİB Duyurusu

Çorum Defterdarlığına bağlı Sungurlu Vergi Müdürlüğüne ek olarak yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Çorum İline ait […]
12 Şubat 2018

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. – GİB Duyurusu

12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü sonuna […]
5 Şubat 2018

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

03.02.2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; denizaltı karayolu […]
5 Şubat 2018

ANKARA ve ANADOLU İHTİSAS VERGİ DAİRELERİ Türkocağı Caddesi 1401. Sokak No:5 Balgat Adresinde Hizmet Vermeye Başlamıştır. – GİB Duyurusu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki onarım nedeniyle ANKARA ve ANADOLU İHTİSAS VERGİ DAİRELERİ  bir süreliğine Türkocağı Caddesi 1401. Sokak No:5 Balgat adresinde yer alan […]
2 Şubat 2018

TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliğinde; onaylanması 6765 sayılı Kanun ile uygun bulunan 24.12.2016 […]
1 Şubat 2018

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. – GİB Duyurusu

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerimiz, 2017 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01-26 Şubat 2018 tarihleri arasında vereceklerdir. Beyannameler üzerinden […]