21 Mayıs 2018

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru – GİB Duyurusu

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 22/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi […]
21 Mayıs 2018

– KGK Duyurusu

21 Mayıs 2018

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 – GİB Duyurusu

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ödemelerinizi,  – www.gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00 – 22:00 saatleri […]
21 Mayıs 2018

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 – GİB Duyurusu

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödeme dönemi devam ediyor.  Ödemelerinizi,  -www.gib.gov.tr internet sayfamızdan  (02:00 – 22:00 saatleri arasında) […]
18 Mayıs 2018

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. – GİB Duyurusu

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağında; söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, […]
18 Mayıs 2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağı 18/05/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi. – GİB Duyurusu

Başkanlığımızca hazırlanan ve 18/05/2018 tarihi itibariyle güncellenen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağında; 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı […]
18 Mayıs 2018

2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

18/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muafiyetinden faydalananlara […]
18 Mayıs 2018

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI. – GİB Duyurusu

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, gibi çok önemli […]
17 Mayıs 2018

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. – GİB Duyurusu

17/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi […]