HAZİRAN 2017 VERGİ TAKVİMİ

01/06/2017 09/06/2017 16-31 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2017 12/06/2017 16-31 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 15/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 15/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 15/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 15/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 15/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2017 15/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 20/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 20/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 20/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 20/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 20/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/06/2017 20/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 23/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2017 23/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/06/2017 28/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/2017 28/06/2017 1-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/06/2017 28/06/2017 1-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 28/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/06/2017 28/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/06/2017 30/06/2017 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2017 30/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2017 30/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2017 30/06/2017 Mayıs 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2017 30/06/2017 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 16. taksit ödemesi

 

Anasayfa Şeffaflık Raporu Yayınlarımız Çözüm Ortakları Pratik Bilgiler Faydalı Linkler Gizlilik Politikamız Kariyer İletişim
Bakış YMM Facebook Sayfası