2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

 Bu rapor 26.12.2012 Tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36.Maddesi hükmünce KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşlarının ilgili takvim yılına müteakip 3 ay içerisinde şeffaflık raporlarını hazırlamak zorunda olmaları nedeniyle düzenlenmiştir.

 
Bakış Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
a member of International Practice Group

İlhan ALKILIÇ
Sorumlu Ortak Başdenetçi
(Yönetim Kurulu Başkanı)
31.03.2014

 

BAKIŞ YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

 İçindekiler

I )    HUKUKİ YAPI VE ORTAKLAR
II )  KİLİT YÖNETİCİLER VE SORUMLU DENETÇİLER  
III )  İÇİNDE BULUNULAN DENETİM AĞININ HUKUKİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
IV ) İLİŞKİLİ DENETİM KURULUŞLARI VE DİĞER İŞLETMELER İLE BU İLİŞKİLERİN MAHİYETİ
V) ORGANİZASYON YAPISI
VI )  KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İNCELEMELERİ
VII) DENETİM HİZMETİ VERİLEN KAYİK’LER
VIII) SÜREKLİ EĞİTİM POLİTİKASI
IX ) BAĞIMSIZLIK İLKESİNE UYUM
X ) GELİRİN DAĞILIMI
XI) SORUMLU DENETÇİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI
XII) KALİTE KONTROL SİSTEMİ
XIII) DİĞER HUSUSLAR

I ) HUKUKİ YAPI VE ORTAKLAR:
Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Şirket) 2003 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik hizmeti sunan bir denetim şirketidir. Şirketin merkezi Ege Plaza No:182/B 11 Kat D: 46 Balgat–Çankaya ANKARA adresindedir. Şirketin ayrıca İstanbul ve Gaziantep’de şubeleri bulunmaktadır. Kuruluş Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Kurumu ve T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan denetim yetki belgelerine sahiptir.

A-Ortaklar

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 31.12.2013 Tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeleri ve ortakları aşağıda yer almaktadır.

 Şirket Ortağının Adı Soyadı

Şirket Sermayesindeki Pay Tutarı (TL)

Şirket Sermayesindeki Pay Tutarı (%)

Görevi

İLHAN ALKILIÇ

14.000,00

30

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YMM

ÜMİT ÖZER

11.500,00

23

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YMM

MEHMET KÖYCE

5.000,00

10

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YMM

İRFAN VURAL

5.000,00

10

ORTAK

YMM

ALİ ŞEREF ACAR

4.000,00

8

ORTAK

YMM

MEHMET DEMİRBAŞ

5.000,00

10

ORTAK

YMM

ALİ RIZA GÖKTEPE

1.250,00

2,5

ORTAK

YMM

HALİL BAŞAĞAÇ

1.250,00

2,5

ORTAK

YMM

FİLİZ ŞEN

1.000,00

2

ORTAK

YMM

MURAT AKIN

1.000,00

2

ORTAK

YMM

FİKRİ EŞSİZ

1.000,00

2

ORTAK

YMM

 

2. Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler

A-    Kilit Yöneticiler

         Şirket ortaklarının tamamı Yeminli Mali Müşavir Unvanına Şirketin yönetim yapısı aşağıdaki gibidir.

         Yönetim Kurulu Başkanı                  : İlhan ALKIIÇ

         Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı :Ümit ÖZER

         Yönetim Kurulu Üyesi                      : Mehmet KÖYCE

   B- Sorumlu Denetçiler

İlhan ALKILIÇ ,Ümit ÖZER ve Mehmet KÖYCE sorumlu denetçidir.

 3- İçinde Bulunulan Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri

Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 2007 yılında PİCATREX grubunun üyesi olmuş ve Türkiye sınırları içersinde “PİCATREX” ismini kullanma hakkını elde etmiştir. Daha sonra “PİCATREX” grubu IPG (International  Pratice Group) grubuna katılarak IPG adı altında faaliyetine devam etmiştir. Dolayısıyla bağlı bulunulan Uluslararası firma unvanını 2008 yılından itibaren IPG olmuştur. Merkezi Vaduz’da bulunan IPG tüm Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da üyeleri aracılığı ile uluslararası denetim, danışmanlık hizmeti vermektedir.

4-İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer İşletmeler İle Bu İlişkilerin Mahiyeti

       Şirketimizle arasında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın, yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu veya şirketimizin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan diğer bağımsız denetim kuruluşu veya diğer işletme bulunmamaktadır.

5-Organizasyon Yapısı

       Şirketimizin merkezi Ankara’da olup, İstanbul ve Gaziantep  şubeleri bulunmaktadır. Organizasyonda yer alan çalışanlar ve denetim kadrosu aşağıdaki gibidir.

 

S.NO

ADI- SOYADI

ÜNVANI

AÇIKLAMA

1

 

İLHAN ALKILIÇ

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Yönetim Kurulu Başkanı KAYİK DAHİL

2

 

ÜMİT ÖZER

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Yönetim Kurulu  Başkan Yrd. KAYİK DAHİL

3

MEHMET KÖYCE

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Yönetim Kurulu Üyesi KAYİK DAHİL

4

 

İRFAN VURAL

YMM, Denetçi

 

5

ALİ ŞEREF ACAR

YMM, Denetçi

 

6

 

MEHMET DEMİRBAŞ

YMM, Denetçi

 

7

ALİ RIZA GÖKTEPE

YMM, Denetçi

 

8

HALİL BAŞAĞAÇ

YMM, Denetçi

 

9

FİLİZ ŞEN

YMM, Denetçi

 

10

MURAT AKIN

YMM, Denetçi

 

11

FİKRİ EŞSİZ

YMM, Denetçi

 

12

İLKER KESİKTAŞ

Denetçi SMMM

 

13

SEVİNÇ ERENCAN

Denetçi  SMMM

 

14

MURAT KESKİN

Denetçi  SMMM

 

6-Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri

       Kurumumuz nezdinde KGK tarafından kalite güvence sistemi incelemesi yapılmamıştır. SPK tarafından ise 13.06.2013 tarihinde sınırlı kalite kontrol incelemesi yapılmıştır.

7-Denetim Hizmeti Verilen Kayikler

       Kuruluşumuz KAYİK denetimi kapsamında aşağıdaki şirketlere denetim hizmeti sunmaktadır.

SPK DENETİMLERİ

T.T.K DENETİMLERİ

E.P.D.K DENETİMLERİ

AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.

TMO TOBB LTD.ŞTİ.

GÜRMAT ELEKTRİK A.Ş.

 

 

BELEN ELEKTRİK A.Ş.

 

 

TEKTUĞ ELEKTRİK A.Ş.

 

 

LİMAK HİDROELEKTRİK A.Ş.

 

 

LİMAK YATIRIM A.Ş.

 

 

KİNESİS ENERJİ A.Ş.

 

 

ÇAVUŞOĞLU ENERJİ A.Ş.

 

 

KARGAZ DAĞITIM

A .Ş.

 

 

UDAŞ DOĞALGAZ A.Ş.

 

 

CLK ENERJİ A.Ş.

 

 

YEY ELEKTRİK A.Ş.

 

 

OLGU ENERJİ A.Ş.

8-Sürekli Eğitim Politikaları

Denetim  kadrosunun sorumluluklarını eksiksiz biçimde yerine getirilebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları, kuruluşumuzun temel hedeflerindendir. Bu amaçla, meslek personeli kuruluşumuza girdiği yıldan itibaren her yıl seviyesine uygun konularda düzenli eğitime tabi tutulmuştur.

Kuruluşumuz, her düzeydeki denetçi ve denetçi yardımcılarının bilgi birikimlerinin artırılması ve güncellenmesi için bağımsız denetim mesleği ile ilgili mevzuatı ulusal ve uluslar arası gelişmeleri, yayınları, düzenlenen kurs ve seminerleri sempozyum , kongre ve konferansları izlemelerine olanak sağlamaktadır. Eğitim faaliyetlerimiz her unvan düzeyi için yapılması planlanan sınıf eğitimleri ve e-learning eğitimleri olarak 2 ana altında toplanmıştır.

  • Sınıfri

Bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunduğumuz alanlarda her yıl sonbahar aylarında minimum 4 haftalık bir sürede, mevzuat, denetim teknikleri, denetim standartları, etik kurallar ana başlıklarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mevzuat  değişiklikleri olması durumunda program yıl boyunca ddeğişiklikleri olması durumunda program yıl boyunca desteklenmiştir.

  • E-learning eğitimleri

Her unvan için, bir sene içinde tamamlanması gereken  e-learning toplam saati belirlemekte ve çalışanların bu eğitimleri tamamlama süreçleri takip edilmektedir. Tüm teknik personelimizin belirlene yıllık toplam saati karşılayacak şekilde, kariyer ve performans görüşmelerinin sonuçları ve ilgi alanları doğrultusunda  e-learning programları arasından seçim yapılması, seçtikleri eğitimlere kayıt olması ve eğitimleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.Ayrıca SPK EPDK, ve Vergi Mevzuatındaki güncel değişiklikler ilk önce şirket içinde kendi denetim grubuna eğitimi vermekte daha sonra güncel değişikler rapor halinde iç mail ile denetçilere ve müşterilere sirküler halinde bilgilendirilmektedir. Bu kapsamdaki sirküler şirketin www.bakis.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır. internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

 9-Bağımsızlık İlkesi

       3568 Sayılı mesleki mevzuat, KGK mevzuatı, SPK mevzuatı ve diğer mevzuatlar uyarınca bağımsızlık ilkesinin korunması için gerekli tüm hususlar yerine getirilmektedir.

Denetim hizmeti verilen şirketler nezdinde bağımsızlığı zedeleyici her türlü iş ve işlemlerden uzak durulması için çalışanlardan herhangi birisinin müşterilerle iş ve işlemi olması durumunda Sorumlu Ortağın haberdar edilmesi zorunluluğu vardır.

10-Gelirlerin Dağılımı

       Şirketimizin müşterilerine 2013 yılında vermiş olduğu hizmetlere göre TTK , EPDK ve Bağımsız denetimden gelir elde etmiştir.

 11-Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirilmesi

       Sorumlu denetçilerin ücretleri, sorumlu denetçilerin kıdem durumları, tecrübeleri, verimlilikleri ile ekip çalışması ve müşteri ilişkileri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

 12-Kalite Kontrol Sistemi

Firmamız, personelin mesleki ilkelere,ilgili mevzuata ve şirket tarafından belirlenen kalite güvence sistemi uygulamalarına ve bağımsız denetim raporlarının doğru ve tarafsız bir biçimde yansıttığını sağlayacak şekilde revize ederek 16.01.2013 Tarih ve 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Sigorta şirketleri açısından kalite güvence sistemi oluşturulmuştur. Sistemin sağlıklı işlemesi, etkinliğin izlenmesi ve sağlanması görevine, Sorumlu Ortak Baş Denetçi İlhan ALKILIÇ ve Ümit ÖZER Kalite Güvence Komitesine İbrahim KARA ve Kıdemli Denetçi Ali ŞEREF ACAR olmak üzere kalite güvence ekibi kurmuştur.

Kalite güvence ekibi, denetim programının uygulandığını, denetim planı aşamasından denetim sonuçlandırılmasına kadar oluşan tüm aşamaları inceleyerek finansal tabloların finansal raporlama standartları ve denetim standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediğini kontrol etmektedir.  Şirkette denetim kadrosunda görev alan denetçilerin denetim çalışmaları esnasında bağımsızlık ve tarafsızlık ile ilgili standarda uyulması üzerinde titizlikle durulmaktadır. İlgili standartlar aşağıda özetlenmiştir.

Etik değerler, risk yönetimi ve bağımsızlık kavramları hem yasal düzenlemeler hem de firmamız bakımından son derece önem arz etmektedir. Ayrıca üyesi bulunduğumuz IPG Grubu da konuya büyük önem vermekte, bu nedenle de üyelerini referansla kabul etmektedir. Konu hakkındaki yaklaşımlarımız aşağıda açıklanmıştır.

a)      Etik Değerler Kodu

Etik Değerler Kodu

IPG etik değerlere son derece önem vermektedir. Bu nedenle etik değerlerini internet tanıtım sayfasında ilan etmiş olup, bu nedenle üyelerini referans yöntemiyle kabul etmektedir. Firmamızın etik değerler konusundaki yaklaşımını kendi beyanlarımızdan incelemiş oybirliği ile üyeliğe kabul etmiştir. Ayrıca yıl içerisinde düzenli olarak çalışanların etik değerler konusundaki bilinç düzeyini artırmak amacıyla etik program dahilinde aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

b)     Risk Yönetimi – Risk&Bağımsızlık Bölümü

Müşterilerimizin kalitesini değerlendirmek, hizmet suMüşterilerimizin kalitesini değerlendirmek, hizmet sunacağımız taraflar ile istenilen hizmetlerin karşılığında oluşacak olan sorumluluklarımızı belirlemek ve bu sorumluluklarımızı hızla değişen piyasa ortamındaki rekabet koşullarına göre revize etmek, sorumluluklarımızın her an eksiksiz yerine getirebileceğimiz güvencesini vermek, risk yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

c)      Denetim Şirketi  Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları

Sorumlu denetçi görevlendirildiği her bir denetimin genel kalitesinden sorumludur. Bu sorumluluğu üstlenirken denetim kalitesi açısından aşağıdaki unsurlara azami dikkat gösterir.

-Denetimleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve yayınlanmış denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesine,

-Denetim kalite kontrol politika ve prosedürlerine uygunluğuna,

-Denetim ekibinin hiç bir baskı altında kalmadan endi-Denetim ekibinin hiç bir baskı altında kalmadan endişelerini dile getirebilmesinin önemine,

d)     Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü vMüşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam ettirilmesi

            Müşteri kabulü ve devamı esnasında ilgili prosedürlerin uygulanması için kalite kontrol rehberi esas alınır.

e)      İnsan Kaynaklar

İnsan Kaynaklar

          Şirketimiz personel istihdam ederken insan kaynakları prosedürlerinde belirtilen görev ve tanıtımlar, iş görüşmesi formları, denetim personel değerlendirme formu, eğitim ihtiyaç formu gibi form ve belgelerden yararlanılmaktadır.

f)       Denetimin Yürütülmesi

Denetimin Yürütülmesi

       Denetimin yürütülmesinde aşağıda listelenen aşamalar uygulanmaktadır.

-          Üstlenilen iş kontrol formu,

-          Alanlarında uygulanmış danışmanlar listesi,

-          Danışmanlık ayrılığı çözüm tutanağı,

-          Görüş ayrılığı çözüm tutanağı,

-                   Tanzim

g)      İzleme İzleme

       İzleme, kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin yerinde ve yeterli olduğuna ve etkin şekilde işlediğine dair denetim şirketine makul güvence sağlamak için oluşturulmuş bir denetim şirketinin izleme sürecinden elde edilen sonuçları ve bu bilgilerde belirtilen eksikliklerin denetimi etkileyip etkileyemeyeceğini mütalaa etmektedir.

   13.    Diğer Hususlar

İlhan ALKILIÇ
YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Anasayfa Şeffaflık Raporu Yayınlarımız Çözüm Ortakları Pratik Bilgiler Faydalı Linkler Gizlilik Politikamız Kariyer İletişim
Bakış YMM Facebook Sayfası